Ledighedsstatistik Maj 2022

Laveste ledighed nogensinde blandt nyuddannede akademikere

Ledigheden blandt nyuddannede akademikere bevæger sig fortsat i nedadgående retning og når det laveste punkt siden første måling i Akademikernes ledighedsstatistik i januar 1996. Nyuddannedes ledighed måles ved at se på ledigheden i en given måned for personer, som har færdiggjort deres uddannelse inden for de seneste 12 måneder. Ledigheden blandt nyuddannede akademikere ligger således på 15,7 procent i maj 2022. Dette er ca. 10 procentpoint lavere i forhold til samme måned i 2021. Sammenlignes med perioden før finanskrisen – hvor det laveste niveau blev registreret i juni 2008 – er ledigheden i maj 2022 omtrent 1 procentpoint lavere, hvilket svarer til en forskel på 2.571 fuldtidspersoner.

Antallet af nyuddannede akademikere, som bliver medlem af en a-kasse er steget hen over perioden. Det gæler især perioden siden finanskrisen. I maj 2022 ligger antallet på 24.762 personer, hvilket er historisk højt, jf. figuren.

 

Landsstatistikken i PDF-format          Landsstatistikken i Excel-format         Se alle ledighedsstatistikker her