Ledighedsstatistik Marts 2022

Faldende ledighed blandt nyuddannede akademikere

Ledigheden blandt nyuddannede akademikere bevæger sig fortsat i nedadgående retning. Nyuddannedes ledighed måles ved at se på ledigheden i en given måned for personer, som har færdiggjort deres uddannelse inden for de seneste 12 måneder. Ledigheden blandt nyuddannede akademikere for marts måned ligger således på 19,8 procent. I forhold til samme måned i 2021, er der tale om et fald på 10,6 procentpoint, hvilket svarer til 2.205 personer. Ledigheden blandt nyuddannede akademikere i marts 2022 er, med undtagelse af december 2021, den laveste de sidste 10 år, jf. figuren.

En anden måde at opgøre ledigheden blandt nyuddannede på er at se på ledigheden blandt de akademikere, som dimitterede i sommeren (juni, juli eller august) 2021. Marts 2022 markerer således 7 måneder efter dimission – hvor sommerdimittenderne fra 2021 måler en ledighed på 12 procent. Dette ledighedsniveau efter 7 måneder har kun været lavere én gang tidligere – nemlig for sommerdimittenderne fra 2007.

 

Landsstatistikken i PDF-format          Landsstatistikken i Excel-format      Flere ledighedsstatistikker