LO_FTF_AC høringssvar: Mulighed for at udarbejde Én plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer

Alle borgere med komplekse problemer skal have ret til Én plan i kommunen, men data må ikke sammenkøres uden borgerens samtykke. Én plan vil kun reelt kunne understøtte en helhedsorienteret indsats for den enkelte borger, hvis planer fra sundhedsområdet kommer med, og den koordinerende sagsbehandler skal have en langt mere central rolle.

 

Læs høringssvaret her