Vejledning om tidspres og arbejdsmængde er et kærkomment værktøj i kampen mod stress

Er arbejdspladsen præget af et alt for højt arbejdspres, så er det på høje tid, at der tages hånd om sagen. Nu er der hjælp at hente i Arbejdstilsynet netop offentliggjorte nye ”vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres”. Vejledningen udspringer af bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø, som trådte i kraft den 1. november 2020.

 

Stress er i dag et af de allerstørste arbejdsmiljøproblemer for akademikere – og stor arbejdsmængde og tidspres er for mange blandt de væsentligste bagvedliggende årsager hertil.

 

 

Akademikernes formand Lars Qvistgaard hilser derfor den nye vejledning varmt velkommen.

At skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø for akademikere har været et helt centralt mål for mig i mit virke som formand for Akademikerne. Jeg er derfor særlig glad for at se dette ryk, som vi i Akademikerne har kæmpet længe for, der sker på området, hvor at vi i Danmark for første gang fik en ”Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø”, og nu vejledningen om stor arbejdsmængde og tidspres. For vi er nødt til at have konkrete værktøjer som denne, som virksomheder, arbejdsmiljøorganisationer, MED/ SU og tillidsvalgte kan bruge i dagligdagen, hvis vi for alvor skal problemerne med stress til livs ude på arbejdspladserne”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

 

 

Flere vejledninger om psykisk arbejdsmiljø på vej

Den nye ”vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres” er den første af i alt tre nye vejledninger, som beskriver reglerne i bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø. Og der er flere vejledninger i støbeskeen, som er på vej.

Efter årsskiftet trækker Akademikerne og resten af vejledningsudvalget i arbejdstøjet og udarbejder en ”vejledning om uklare krav og modstridende krav i arbejdet”. Når denne er færdig, skal en ”vejledning om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker” udarbejdes. Begge forventes at ligge klar i 2022.

Men der findes også andre vejledninger, som beskriver reglerne i bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø, som allerede foreligger. Det drejer sig om ”vejledning om vold” samt ”vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane”.

 

Læs mere om den nye AT-vejledning om arbejdsmængde og tidspres på jobbet på Arbejdstilsynets hjemmeside

Læs mere Vold – Arbejdstilsynet (at.dk)

Læs mere Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane – Arbejdstilsynet (at.dk)