Nye reduktionsmål skal mindske arbejdsmiljøproblemerne i Danmark

Hovedorganisationen Akademikerne har sammen med de øvrige parter i Arbejdsmiljørådet og Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø fastsat reduktionsmål på arbejdsmiljøområdet. De nye måltal er blevet til – som opfølgning på trepartsaftalen om arbejdsmiljø – og ifølge Akademikernes formand Lars Qvistgaard, står vi nu overfor en stor opgave med at sikre, at målene bliver indfriet – og reelt fører til et bedre arbejdsmiljø.

 

Lars Qvistgaard udtaler:

”Jeg er rigtig glad for, at der nu er fastsat reduktionsmål, der skal bidrage til et bedre arbejdsmiljø. Det har krævet en stor indsats – både fra Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø, Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Arbejdsmiljørådet. Nu har vi en vigtig opgave med at sørge for, at måltallene fører til konkrete forbedringer af arbejdsmiljøet i Danmark. Det har vi hårdt brug for.”

 

For Akademikerne har det især været vigtigt at holde fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Derfor er Qvistgaard særligt glad for, at de nye måltal også tager højde for problemer med seksuel chikane:

 

”Det sidste stykke tid har vist os, at vi langt fra er i mål med at bekæmpe seksuel chikane på arbejdspladserne. Derfor er jeg glad for, at vi med de nye måltal tager seksuel chikane på arbejdspladsen alvorligt som et arbejdsmiljøproblem.”

 

Det siger Qvistgaard og fortsætter:

”Det er en særlig stor prioritet for os at holde et skarpt øje med, om de nye måltal også indfanger de moderne stressproblematikker, som mange medarbejdere i dag kæmper med. Når en større og større del af arbejdsmarkedet oplever hastige forandringer og nye arbejdsvilkår, skal det også afspejles i den måde, vi fastsætter arbejdsmiljømål på. Hvis de nuværende måltal viser sig ikke at være tilstrækkelige, er det en pligtdagsorden igen i 2024, hvor vi jf. trepartsaftalen skal drøfte behovet for et nyt mål for psykisk arbejdsmiljø.”

 

Baggrunden for de nye arbejdsmiljømål

Trepartsaftalen om arbejdsmiljø mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev landet i december 2020. Aftalen indebærer arbejdsmiljømål inden for de fire arbejdsmiljøemner: Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsulykker, kemisk arbejdsmiljø og ergonomisk arbejdsmiljø.

 

Ifølge arbejdsmiljøaftalen fra 2019 fremgår det, at de nationale mål skal omsættes til konkrete måltal på brancheniveau. I trepartsaftalen blev det fastsat, at opgaven med at udarbejde forslag til brancherettede måltal skulle placeres hos Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø. Målene blev i juni 2021 godkendt i Arbejdsmiljørådet.

 

Læs mere om måltallene for arbejdsmiljø her.

 

Læs mere om trepartsaftalen her:

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/12/regeringen-og-arbejdsmarkedets-parter-er-enige-om-nye-maal-for-arbejdsmiljoeet/

Ny trepart om arbejdsmiljø: Nu skal det psykosociale arbejdsmiljø mere i fokus – Akademikerne

 

For yderligere kommentarer, kontakt Akademikernes formand Lars Qvistgaard på 21472686 eller Akademikernes chefkonsulent for arbejdsmiljø Malene Salskov Amby på 25354144.

Tags: