Rapport: Privatansatte akademikeres kompetenceudvikling i 2023

Flere privatansatte akademikere savner opbakning fra deres arbejdsgiver når det gælder kompetenceudvikling

 

I en ny undersøgelse foretaget af Akademikerne svarer over halvdelen af de privatansatte akademikere, at de ønsker mere kompetenceudvikling end den, de har fået. Undersøgelsen viser også, at andelen, der savner opbakning fra arbejdsgiver, er steget siden 2021.

54 pct. af de privatansatte akademikere ville gerne have haft mere kompetenceudvikling end den, de i 2023 deltog i.

I 2021 var det 41 pct. af de adspurgte, der angav at de ikke kunne få finansiering af arbejdsgiver som en af begrundelserne for, at de deltaget mindre i kompetenceudvikling. I 2023 er dette steget til 45 pct.

 Figur. Andelen der har angivet arbejdsgiverforhold som betydende for mindre kompetenceudvikling

Opgjort som andelen, der har svaret i høj grad eller i nogen grad til spørgsmålet: ”I hvilken grad har følgende forhold haft betydning for, at du ikke deltog i den kompetenceudvikling, som du ønskede?”
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse gennemført af Akademikerne og de medvirkende organisationer i 2023, vægtet data.

 

Coronaefterslæb

I 2021 svarede over halvdelen af de privatansatte akademikere, at corona-nedlukningerne havde medført, at de deltog mindre i kompetenceudvikling. Der er også sket en stigning i antallet af privatansatte akademikere, der har deltaget i kompetenceudvikling sammenlignet med 2021.

 Arbejdspres og travlhed er stadigvæk nummer 1

Langt de fleste peger på, at arbejdspres og travlhed er den mest afgørende faktor for, at de ikke har kunnet deltage i kompetenceudvikling. I alt peger 83 pct. på dette, hvilket er identisk med andelen i 2021.

 

Du kan læse hele rapporten her.