Som nystartet selvstændig arkitekt havde Bodil Veibaek ikke råd til dyre kurser og licenser til tegneprogrammer, så hun uddannede sig selv via video tutorials og opgaver for kunder.

Efter flere år med fastansættelser og freelancearbejde i udlandet vendte Bodil Veibaek for tre år siden hjem til Danmark. Det var ikke planen at blive selvstændig, men da det ikke lykkedes at finde et fast job, begyndte hun at påtage sig freelanceopgaver.

 

Som arkitekt er det nødvendigt at kende en række digitale tegneprogrammer godt. Nogle gange kan det sågar være et krav for at få en opgave. Licenserne til tegneprogrammerne kan være ualmindelig dyre, og dertil kommer den tid, som man må bruge på at sætte sig ind i dem. Tid, der som lønmodtager ville være tabt arbejdsfortjeneste, som arbejdsgiveren dækker, men som for en freelancer er tid uden indtægt.

 

Indtægterne strakte ikke til formel efteruddannelse, men Bodil Vejbaek fandt sin egen vej til kompetenceudvikling.

 

Da hun erkendte, at hun måtte lære at arbejde i 3D-tegneprogrammet Rhino, både for at følge med tiden og løse en aktuel opgave, fandt hun videotutorials på Lynda.com (nu: LinkedIn Learning) og satte sig således ind i programmet med en lille udgift og stor ihærdighed. Hun brugte 14 dage på at øve sig i Rhino, hvorefter hun brugte en uge på at nørkle med en opgave for en kunde – og samtidig lære programmet at kende i dybden. I stedet for en timepris aftalte hun en fast pris for opgaven. Således udviklede hun sine kompetencer og løste en opgave på én gang.

 

Det er da bedre at tjene lidt penge end at sidde og vente på et fast job, som aldrig kommer.

 

 

Corona-kompetenceudvikling

 

Efter et startup-forløb i Akademikerne sprang Bodil Veibaek i januar 2019 ud som selvstændig med CVR-nummer og firmakonto. Hun blev certificeret i Rhino hos FutureCompany og underviste i dette og andre tegneprogrammer, blandt andet på arkitektskolen. Det var også en slags efteruddannelse, fortæller hun:

 

”Man bliver voldsomt meget bedre til at arbejde i programmerne af at undervise i dem. Folk spørger jo om alt muligt, som man skal kunne svare på.”

 

Under coronanedlukningen i foråret brugte hun en time om dagen på at sætte sig ind i programmet Revit. Via sin ansættelse på arkitektskolen havde hun adgang til programmet, hvilket var heldigt – en licens koster 24.000 kroner årligt. På længere sigt sætter hun sin lid til, at kunderne stiller programmet til rådighed. Programmerne Rhino og Adobe har hun selv skaffet licens til – de koster ’kun ’6.500-7.500 kroner årligt.

 

 

 

 

Holdt oven vande af supplerende dagpenge

 

Da corona satte alting i stå, gik Bodil Veibaeks indtægt gevaldigt ned i et halvt år. I februar var hendes indtægt 45.000 ex. moms. I marts var den 875 kroner.

 

Jeg var fucked i seks måneder. Uden supplerende dagpenge havde jeg været nødt til at lukke biksen,” konstaterer hun.

 

Begrænsningen på supplerende dagpenge er i hendes optik den største hæmsko og stressfaktor for nystartede selvstændige. Da Bodil Veibaek i foråret havde 5 uger tilbage med ret til supplerende dagpenge, og der stadig ikke var udsigt til nye opgaver, begyndte det at blive nervepirrende. Hun blev reddet af, at dagpengetællerne blev sat i stå. Og i august begyndte opgaverne igen af vælte ind. Nu har hun optjent ret til flere ugers supplerende dagpenge og kan sove roligt om natten, selvom hun ikke ved, hvad hun skal leve af i december. Opsparingen er brugt. De indefrosne feriepengene ligeså. Men Bodil Veibaek er optimistisk:

 

Vi får se, hvad der dukker op. Der er potentielle ting i sigte. Møder i kalenderen. Det første år gik forbavsende godt. 2020 ville have været fantastisk uden corona. De to seneste måneder er buldret derudad; jeg har arbejdet fuld tid

 

Lige nu arbejder Bodil Veibaek blandt andet på en husbåd, et restaurantprojekt og en tilbygning. Med sin bredspektrede erfaring og sit netværk af samarbejdspartnere ser hun lyst på fremtiden. Men hvis indtægterne falder igen, og de supplerende dagpenge slipper op, må hun lukke firmaet og leve af almindelige dagpenge. Hun ville ønske, at retten til supplerende dagpenge ikke var begrænset til 30 uger. Det er en mærkelig regel, synes hun. For som hun siger: ”Det er da bedre at tjene lidt penge end at sidde og vente på et fast job, som aldrig kommer.

Fakta om lukning af virksomhed og ret til dagpenge

Selvstændige har ret til arbejdsløshedsdagpenge, når virksomheden er lukket eller solgt inkl. udstyr m.m.

Der er krav om at kunne dokumentere et overskud på min. 238.512 kr. (maks. 19.876 kr./md.) for at optjene ret til dagpenge. Retten til dagpenge gælder først 3 uger efter lukning af virksomheden. Ved tilfælde af konkurs eller tvangsauktion gælder ret til dagpenge en uge efter lukningen.

Problem:

 

Mange freelancere oplever store udsving i efterspørgsel og opgavemængden. I perioder med få/ingen opgaver, kan der være behov for midlertidigt at lukke virksomheden, fordi der ikke er et indkomstgrundlag. Heldigvis oplever mange også, at det er et midlertidigt fænomen, og at der hurtigt igen kan kom en opgaveefterspørgsel, der berettiger at fortsætte med at drive virksomhed. Arbejdsløshedsdagpenge systemet omfatter i dag kun selvstændige, som har lukket deres virksomhed og opfylder overskudskravet.

Akademikerne foreslår…

 

…at dagpengeberettigede selvstændige i en afgrænset periode kan modtage arbejdsløshedsdagpenge, mens de sætter deres virksomhed i ”dvale”. Der bør ikke være krav om salg af udstyr, når virksomheden er sat i ”dvale”.

Bodil Veirup har været med til at designe bygningen i forgrunden, så den kunne eksistere i harmoni med “Carlsberg” gavlen og den gerenelle byggestil på beboelsesbygningen i baggrunden.

CASES

Nedsæt momsen for nye selvstændige

Susi Trolle, Arbejdsmiljøkonsulent