Sammen om at sikre kriseberedskabet for det danske samfund

 

Konsekvenserne af den ekstraordinære situation vi står i, udvikler sig hurtigt. I den kommende tid kommer hverdagen og livet på arbejdspladserne til at køre anderledes end normalt. Akademikerne arbejder for at sikre, at vi alle kommer bedst muligt igennem denne krisetid.

 

Politisk og blandt arbejdsmarkedets parter arbejder vi på løsninger til at håndtere denne svære situation og bidrager med forslag til svar på de udfordringer, som arbejdspladser og medarbejdere står over for både på det private og det offentlige område.

 

Vi har fokus på alle nødvendige tiltag, der skal gøre, at alle danskere kan gå de aktuelle omvæltninger i møde med mere tryghed både på kort og langt sigt. Det er både danskernes helbred, jobs og arbejdspladsernes økonomi, som er på spil. Det danske samfund og arbejdsmarked er i en tilstand af nødberedskab.

 

Tiltagene berører medlemmernes hverdag på mange områder og Akademikerne har holdt møder med alle offentlige arbejdsgivere om den aktuelle situation, ligesom der er dialog med mange relevante private arbejdsgivere og organisationer. Her på siden har vi samlet et kort overblik over den aktuelle status, men tingene udvikler sig time for time, så vi opfordrer alle til at holde sig orienteret igennem sin egen organisation og mediebilledet i øvrigt.

 

 

Sundhedsområdet og beredskabet

For øjeblikket yder ansatte i sundhedssektoren og beredskabet en kæmpe indsats. Det der sker i disse dage er gennemgribende og helt afgørende for Danmarks kriseberedskab.

 

Arbejdsmarkedets parter på det regionale område, som hospitalerne hører under, er i den forbindelse kommet med en fælles erklæring for at sikre det pågående arbejde. For at afbøde udbredelsen af COVID-19 er fokus på, at tilpassede løsninger er nødvendige for ansatte og arbejdsgivere. Indsatsen betyder nye vilkår både for medarbejdere, der udfører kritiske funktioner på de regionale arbejdspladser, og for hverdagen på hele sundhedsområdet.

 

I den aktuelle situation er det nødvendigt løbende at have en dialog om indsatsen – både centralt og lokalt. Krisen kommer til at fordre ændringer i arbejdstilrettelæggelsen for medarbejderne og påvirke øvrige overenskomstbestemte arbejdsvilkår på arbejdspladserne i større omfang.

 

Denne helt ekstraordinære situation gør, at det kan blive nødvendigt at fravige overenskomsternes bestemmelser om blandt andet vagthyppighed, belastning, hviletid og lign. Akademikerne opfordrer alle til at følge anvisninger fra arbejdsgiverne og søge den lokale dialog. Parterne må sammen finde løsninger på de problemer, der opstår hen ad vejen i denne helt særlige situation, men det væsentligste er i første omgang at bakke op om, at sundhedsvæsnet og beredskabet kan løse sine vigtigste opgaver.

Læs hele den fælles erklæring her 

 

Øvrige ansatte

Alle er ramt af store forandringer i hverdagen. På alle arbejdspladser er der mange nye typer udfordringer, bl.a. at størstedelen i den kommende tid fungerer ved, at de ansatte er isoleret fra hinanden og arbejder hjemmefra. Tusindvis af offentligt ansatte arbejder benhårdt hjemmefra for at holde samfundets hjul kørende, hvad end der er tale om fjernundervisning, sagsbehandling, planlægning af indsatser eller de tusindvis af andre opgaver, som den offentlige sektor løser. Og tusindvis af privatansatte arbejder lige så hårdt med en knugende uvished om, hvad situationen får af konsekvenser for deres arbejdsplads og dem selv.

 

Alle har behov for klarhed om hvilke arbejdsvilkår, der gælder i denne særlige arbejdssituation. Der kan dukke mange uforudsete problemstillinger op om overenskomster og aftaleforhold, alt efter hvordan situationen og ikke mindst retningslinjerne fra regeringen og sundhedsmyndighederne udvikler sig. 

 

I Akademikerne arbejder vi på højtryk for at sikre det nødvendige grundlag til at håndtere de mange nye omstændigheder for arbejdspladserne. Vi er i konstant dialog med arbejdsgiverne på de offentlige og private arbejdspladser og samarbejder om løsninger for alle. Så snart der måtte være tiltag eller ændringer, som medfører konsekvenser for medlemmernes rettigheder som lønmodtagere, vil vi sikre, at det hurtigt bliver gjort klart og formidlet til de berørte på alle typer arbejdspladser.

 

Akademikerne har lavet en FAQ om gældende regler på arbejdspladserne i den aktuelle situation. Det er ikke et udtømmende dokument, og det bliver løbende opdateret, efterhånden som situationen udvikler sig, og vi får klarhed over flere ting. (Læs FAQ’en her). 

 

For det private arbejdsmarked har regeringen allerede iværksat en hjælpepakke om bl.a. lønkompensation for udsatte virksomheder. Akademikerne vurderer, at aftalen er et godt skridt på vejen mod at holde hånden under både virksomheder og lønmodtagere. En yderligere hjælpepakke målrettet freelancere og enkeltmandsvirksomheder er nu også vedtaget. Det er et område, som omfatter mange akademikere, og Akademikerne har derfor spillet ind til Regeringen med en række forslag, som vil kunne gøre en forskel for denne gruppe i den nuværende situation. (Læs Akademikernes reaktion på hjælpepakken her).

 

Ved siden af disse tiltag samarbejder Akademikerne med beskæftigelsesministeriet om at sikre hensigtsmæssige vilkår for alle uanset deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Krisen det danske samfund står midt i udvikler sig på nuværende tidspunkt time for time og vi samarbejder med alle parter for at levere på de spørgsmål, der opstår. Vi opfordrer samtidig til at alle holder øje med og nøje følger udmeldingerne fra regeringen og sundhedsmyndigheder.

 

Kontaktpersoner hos Akademikerne:

Forhandlingsdirektør Sofie Nilsson 22495869 sn@ac.dk

Direktør for Politisk/økonomisk afd. Janus Broe Malm 2424 5387 jbm@ac.dk

Chefkonsulent Tine Asmussen 22495868 tas@ac.dk

Chefjurist Jesper David Jensen 22495862 jdj@ac.dk

Tags: