Regeringens sundhedsreform: Pas på med topstyringen

En reformering af sundhedsvæsenet må ikke gå på kompromis med borgeres og medarbejderes muligheder for medindflydelse.

Borgere og medarbejdere har hidtil kunnet få indflydelse på driften af sundhedsvæsenet gennem regionsrådet, både gennem regionsrådsvalg, men i lige så høj grad gennem det løbende politiske arbejde. Tilsvarende har ledere og medarbejdere haft tradition for at deltage i dialogen om udviklingen af deres arbejdspladser med fokus på faglighed og kvalitet. Fremover bliver det udpegede bestyrelser og mere central styring, der sætter retningen.

“Det har stor betydning for kvaliteten, og den oplevede nærhed af tilbuddene i sundhedsvæsenet, at der er lokal inddragelse af borgere og faglighederne blandt ledere og medarbejdere. Store ændringer i sundhedsindsatsen skal derfor foregå åbent og med vide muligheder for medbestemmelse”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

”Afskaffes regionerne, skal der ifølge regeringsudspillet nedlægges en række administrative stillinger. Nu er det vigtigt, at der kommer fokus på, at medarbejdere og ledere kan få klarhed over deres fremtid og betydningen for dem. Disse skal selvfølgelig sikres ordentlige vilkår, hvis reformen bliver vedtaget”, siger Lars Qvistgaard.