IT-efteruddannelse til ledige akademikere giver job

Det betaler sig at efteruddanne ledige akademikere. Akademikerne har i samarbejde med en række projektpartnere gennemført det 1-årige demonstrationsprojekt, IT-Star, med 4 forskellige IT-kurser for i alt 100 ledige akademikere. Ved projektets afslutning ultimo 2018 var 40 pct. af deltagerne i ordinær beskæftigelse og 10 pct. i støttet beskæftigelse.

”Vi hører desværre ofte, at efteruddannelse ikke kan bringe ledige akademikere tilbage på arbejdsmarkedet. Vi hører også, at akademikere allerede har fået al den uddannelse, som de kan forvente, og ved ledighed skal de bare i arbejde – om ikke andre steder, så i Netto. Det er et stort spild af ressourcer, hvis vi ikke prøver at hjælpe ledige akademikere i arbejde via efteruddannelse. IT-Star viser, at nye kompetencer kan være vejen til et job for ledige – det gælder også akademikere,” siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Udgangspunktet for projektet var netop, at der efter Akademikerne opfattelse findes en del ledige akademikere med visse IT-kompetencer, som med et kursus på seks uger forventeligt kan blive attraktive for virksomheder med mangel på IT-arbejdskraft. Projektets målgruppe var ledige cand.it.’ere, ingeniører, kandidater med naturvidenskabelig baggrund og kandidater med samfundsvidenskabelig baggrund. De deltog i ét af fire kurser om bl.a. front-end udvikling, digital design og data samt koordination af digital markedsføring, som alle blev gennemført i Københavnsområdet.

”Vores IT-kurser har haft en fin jobeffekt. Det er et rigtig godt resultat, at 50 pct. af kursisterne er i ordinær eller støttet beskæftigelse ved afslutningen af projektet. Over tid kommer endnu flere i arbejde; vi kan fx se, at 60 pct. af kursisterne fra det først afviklede kursus er i ordinær beskæftigelse ved projektafslutning. Vores projekt viser, at der er god grund til at tilbyde flere ledige akademikere denne type kurser, fx andre steder i landet. Jeg håber, at jobcentrene tager handsken op,” siger Lars Qvistgaard.

Projekt IT-Star er gennemført i samarbejde med IT-universitetet, København Erhvervs Akademi, den private udbyder IT-Kompetence, PROSA, Dansk Industri og Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Desuden har Akademikernes A-kasse, Magistrenes A-kasse samt en række jobcentre, særligt Københavns Jobcenter og Frederiksberg Jobcenter bidraget til projektet. Det er finansieret af trepartsmidler via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Akademikerne anbefaler på baggrund af projektet, at der gennemføres lignende jobrettede kurser for akademikere i hele Danmark, og at kurser til akademikere i højere grad indstilles til de regionale positivlister med henblik på at øge omfanget af efteruddannelse og kompetencer til mangelområder. Endelig anbefales det, at der regionalt indgås partnerskaber mellem videninstitutioner, jobcentre og virksomheder om efteruddannelse af ledige og udslusning i praktik og job efterfølgende.

Læs rapporten

 

CASE: Teknoantropolog fik job i digital sundheds-start-up

Som en del af kurset Digital Design og Data kom Janna til at samarbejde med iværksættervirksomheden ArtStream, om udviklingen af en digital kunstterapiløsning til hospitalspatienter. Janna havde ved siden af sin kandidat i teknoantropologi, 10 års erfaring som sygeplejerske og 15 års erfaring som
billedkunstner, og derfor var det kursusintegrerede projektgruppearbejde med ArtStream ideelt for
Janna.

I løbet af kurset nåede Jannas gruppe at udvikle forskellige forslag til designidentitet og branding af prototypen, samt kortlægge forslag til den videre proces for iværksættervirksomheden. Det var derfor tydeligt for virksomhedens CEO, at Jannas unikke profil, suppleret med viden fra Digital Design og Data kunne vitalisere Artstreams opstart og indledende test- og dokumentationsarbejde.

Janna arbejder i dag som content- og testmanager for Moodjii, som virksomheden har skiftet navn til,hvor hun er ansvarlig for produktudvikling, test, designidentitet, kommunikation, SoMe mm. Janna føler selv, at hun har fundet det perfekte match og selvom det er meget udfordrende at arbejde i en
startup-virksomhed, så har det indledende samarbejde med virksomheden på kurset betydet meget for det gode samarbejde de har i dag.

Tags: