Trepartsforhandlinger om ligeløn skal forberedes grundigt

Akademikerne ser frem til regeringens udmelding, efter at Forhandlingsfællesskabet (FF) netop har opfordret regeringen til at tage initiativ til trepartsdrøftelser om ligeløn for kvinder på det offentlige arbejdsmarked.

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, udtaler:

”Ens køn må aldrig have betydning for, hvor meget man får i løn. Vi bakker derfor op om, at der er behov for at komme kønsskævheder i lønnen til livs, der hvor lønforskellene stikker af.”

Lars Qvistgaard fortsætter:

“Akademikerne mener, at trepartsforhandlingerne skal basere sig på et bredere fokus end kritikken af Tjenestemandsreformen af 1969. Ligeløn mellem kønnene bør handle om mere end kun forholdet mellem faggrupper indenfor den offentlige sektor, men lige så vel om unfair lønforskelle mellem kvinder og mænd indenfor samme fag og på tværs af arbejdspladserne i den offentlige og private sektor. Vi skal som en del af en trepartsforhandling gå efter, at vi får et bredt og fyldestgørende billede af hele ligelønsproblematikken mellem kønnene. Inden vi kigger på at finde løsninger, skal vi først kende problemet til bunds. Derved opnår vi også større garanti for, at vi efterfølgende er i stand til at finde de bedste løsninger.“

For Akademikerne er det vigtigt, at en kommende trepart kommer til at basere sig på tilbundsgående analyser af ligelønsområdet og de tilhørende problematikker.

“Før vi begynder at pege på løsninger, skal vi først have viden og indsigt i, præcist hvad problemerne er anno 2021 – og hvordan vi skaber en holdbar lønstruktur uden ligelønsudfordringer for fremtiden.  Vi skal bl.a. søge svar på de mange ”uforklarlige” lønskævheder, der er for kvinder. Hvad er fx årsagen til, at når der opstår steder eller fagområder på arbejdsmarkedet, hvor der arbejder flere kvinder end mænd, så har det med stor sandsynlighed en negativ konsekvens for kvindernes løn. Desuden skal vi huske at kigge på kønsskævheder i lønnen set i forhold til den private sektor, men også være varsom med balancerne til det samlede arbejdsmarked”.

Kontakt

For yderligere kommentarer, kontakt Akademikernes formand Lars Qvistgaard på 2147 2686.

Tags: