Unge skal ikke flyttes som tal i et regneark

Politikerne bør træde varsomt med at udflytte uddannelsespladser fra by til land. Det kan få store konsekvenser for kvalitet og trivsel for landets studerende. Akademikerne, der er hovedorganisation for 450.000 medlemmer, frygter en skrivebordsløsning, der ikke tager hensyn til de mennesker det påvirker.

Regeringens udspil om decentralt uddannelsesudbud risikerer at få store konsekvenser for såvel de eksisterende uddannelser som for udflyttede uddannelser, hvis en hård udbudsstyring får lov at trumfe hensyn til kvaliteten af studie- og fagmiljøer og de studerendes mulighed for at få erfaring med arbejdsmarkedet. Akademikerne er bekymret over for regeringens udspil, der risikerer at få alvorlige konsekvenser for de unge og for uddannelsesdanmark.

Formand for Akademikerne, Lars Qvistgaard udtaler: “Valg af studie er også valg af et ungdomsliv. Vi er ikke uenige med regeringens ambition om en bedre balance mellem by og land, men vi mener ikke, at en hård udflytning som regeringen foreslår, er løsningen. Unge mennesker kan ikke bare flyttes som tal i et regneark. Erfaringerne med uddannelsesstationerne viser, at de unge i stedet vil konkurrere om de færre uddannelsespladser i de fire store uddannelsesbyer med usund præstationskultur og mistrivsel til følge.”

 

Uddannelsespolitik skal ikke bruges til at løse udfordringer i mobiliteten på arbejdsmarkedet

Regeringens ønske om at styrke sammenhængen på tværs af landet opfyldes ikke med en udbudsstyring, der forsøger at matche det lokale uddannelsesudbud med virksomhedernes kompetencebehov en-til-en, og som først vil have sin effekt om tre til fem år. I stedet bør virksomhederne hjælpes med at afdække, hvordan deres kompetencebehov kan opfyldes dels med relevante ledige fra andre byer, dels med dimittender fra nært beslægtede uddannelser, der allerede udbydes lokalt/regionalt. Og ved at etablere strategiske samarbejder mellem virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner om praktikpladser, projektorienterede forløb og studiejobs til studerende.

Lars Qvistgaard udtaler: ”Vi ved, blandt andet fra regeringens eget partnerskab for dimittender i job, hvor afgørende det er for nyuddannedes beskæftigelse, at de har haft studiejobs og praktikforløb undervejs i studiet. En udflytning af studiepladser til mindre lokale enheder med ringe mulighed for relevante studiejobs, risikerer at ramme de nyuddannede på deres fremtidige beskæftigelsesmuligheder.”

 

Uddannelsespolitik og forskningspolitik kan ikke ses adskilt

Uddannelserne og de faglige miljøer er gensidig afhængige af hinanden, økonomisk og gennem de videnskabelige medarbejdere. Derfor kan uddannelsespolitikken heller ikke adskilles fra forskningspolitikken. Fjerner man uddannelser eller dimensionerer man yderligere på hovedcampus, risikerer man at svække samfundsvigtige forskningsmiljøer.

Yderligere decentralisering af uddannelsesudbuddet medfører, at arbejdspladser udflyttes. Når arbejdspladser flyttes, har dette konsekvenser for de ansatte. Tidligt i processen er det vigtigt at få afklaret vilkår i forbindelse med udflytningen. Det er således afgørende med en solid og transparant løsning fra starten for at lykkes med udflytningen.

Lars Qvistgaard udtaler: ”I dag har vi en uddannelsessektor med kompetente og højt specialiserede undervisere og forskere. En yderligere decentralisering af uddannelsesudbuddet må ikke hindre en fortsat mulighed for at tiltrække og rekruttere de bedste undervisere og forskere,” afslutter Lars Qvistgaard.

For yderligere kommentarer, kontakt Akademikernes formand Lars Qvistgaard på 2147 2686.

Tags: