Værd at vide før indgåelse af lokalaftaler om hjemmearbejde på det offentlige område

Under Covid-19 pandemien er hjemmearbejde blevet udbredt, og mange akademikere har været glade for de muligheder hjemmearbejdet giver. Fast tilbagevendende hjemmearbejde i det offentlige forudsættes af, at der indgås lokalaftaler mellem tillidsrepræsentanten og arbejdsgiver om hjemmearbejdets vilkår. De regionale og kommunale arbejdspladser er allerede godt i gang med at indgå aftaler på området, mens man på de statslige arbejdspladser fortsat og frem til den 1. oktober konkret vurderer mulighederne for at vende tilbage på arbejdspladsen.

Akademikerne har derfor udgivet en vejledning om indgåelse af lokalaftaler om hjemmearbejde, der kan fungere som ressource i tillidsrepræsentanternes arbejde. Vejledningen er tidligere også udsendt af de akademiske medlemsorganisationer til tillidsrepræsentanterne på de offentlige arbejdspladser.

Ifølge rammeaftalerne mellem Akademikerne (repræsenteret ved CFU og Forhandlingsfællesskabet) og de offentlige arbejdsgivere, skal fast tilbagevendende hjemmearbejde ske med baggrund i lokalaftaler, der fastsætter vilkårene for hjemmearbejdets rammer og omfang.

Hjemmearbejde som følge af de ekstraordinære COVID-19 relaterede nedlukninger har været fritaget denne forpligtigelse. I takt med at arbejdstagerne får mulighed for igen at vende tilbage til de offentlige arbejdspladser, skal hjemmearbejde fremover aftales som forudsat af rammeaftalerne.

Hjemmearbejde skal foregå frivilligt

Det er helt afgørende, at hjemmearbejde aftales frivilligt og på baggrund af skriftlige aftaler mellem den lokale arbejdsgiver og tillidsrepræsentant, såvel som mellem arbejdsgiver og den hjemmearbejdende ansatte.

I Akademikernes vejledning kan tillidsrepræsentanter finde inspiration til hvilke punkter lokalaftalerne med fordel bør indeholde, samt hvilke vilkår der gælder for hjemmearbejde i det offentlige.

Læs mere i Akademikernes vejledninger, der kan læses her, eller kontakt konsulent Nils Houmann på nh@ac.dk.