Vejledning om overgang til ny ferielov – privatområdet

Denne vejledning retter sig mod akademikere, som er ansat i private virksomheder og omfattet af ferieloven.

Vejledningen beskæftiger sig med de ferieretlige regler, der gælder i overgangsperioden fra 1. januar 2019 til 31. august 2020, inden den ny ferielov træder i kraft 1. september 2020.

Materialet er udarbejdet i et samarbejde mellem DM, IDA, JA, DDD, KS og Djøf samt Akademikernes sekretariat.

Redaktionen er afsluttet i juni 2019, og der tages et generelt forbehold for lov- og regelændringer samt ændringer i retspraksis, der sker herefter.

Se vejledningen her.