Vismandsrapport åbner for at kickstarte grøn omstilling

Det Økonomiske Råd leverer opløftende nyt til arbejdet med at bekæmpe klimakrisen, fordi deres seneste rapport viser, at det er muligt at håndtere både den aktuelle økonomiske krise og investere i en hurtigere og mere omfattende grøn omstilling i Danmark.

”Sunde offentlige finanser gør, at vi har råd til at håndtere den aktuelle økonomiske krise og samtidigt sætte yderligere gang i den grønne omstilling trods usikkerheden om økonomien. Jeg er glad for, at vismandsrapporten viser, at en styrket forskningsindsats i grøn omstilling ikke bare gavner på den lange bane, men kan også ses som led i en grøn kickstart af dansk økonomi her i Coronakrisen,” udtaler Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

 

Den grønne omstilling er nødvendig, hvis vi skal håndtere klimakrisen, og her mangler endnu mange svar før vi er i land. Derfor skal vi have alle virksomheder med, da der er et stort behov for at få sat gang i mere handling og udvikle nye løsninger, hvad enten vi taler om små eller store virksomheder.

 

Vismandsrapporten peger på flere områder, der virker ret hurtigt i forhold til at afhjælpe klimakrisen. Det handler både om gevinsterne ved at øge de offentlige investeringer i grøn omstilling, fremme udvikling og brug af nye grønne teknologier ude i virksomhederne.

 

Desuden bliver der i rapporten peget på en grøn skattereform til at tilskynde en mere klimavenlig adfærd blandt borgere og virksomheder.

 

”Skal vi lykkes med at håndtere klimakrisen, er det afgørende, at vi får mere gang i den grønne omstilling, og her er det værd at bemærke, at investering i grøn forskning ikke kun giver en tydelig gevinst ad åre, men faktisk kan bidrage til at sætte gang i økonomien igen. Det er så vigtigt, at vi bliver bedre til at skabe de rette incitamenter for borgerne og virksomhederne til at tænke grønt, og her kan en grøn skattereform være et godt tiltag, om end vi også skal have øje for de fordelingsmæssige virkninger heraf.”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

 

Og det haster med at komme i gang i forhold til de mange små og mellemstore virksomheder i Danmark. I dag er gabet mellem investeringer i en grøn og digital omstilling alarmerende stort imellem de store virksomheder og SMV’erne, viser nye opgørelser.

 

Akademikerne foreslår på den baggrund, at regeringen prioriterer nye midler til mindre virksomheder, der sikrer forankringen af de nødvendige kompetencer. Konkret mener Akademikerne, at der er behov for en ny tilskudsordning – en ”SMV-pilot til grøn omstilling” – til mindre virksomheder, der ønsker at ansætte en højtuddannet for at fremme den grønne omstilling.

 

”Vi har i Danmark et stort uindfriet potentiale i forhold til at satse på ny teknologi og grøn omstilling i mindre virksomheder. Derfor bør vi udnytte den økonomiske situation til at investere mere offensivt på området og de steder, vi ved virker. Dermed høster vi fordelene til gavn både for virksomhederne og for hele samfundet.”, siger Lars Qvistgaard.

 

Læs mere om Akademikernes kommentarer til halvårsrapporten fra DØRs her.

Læs mere om Akademikernes forslag til en ny ”SMV-pilot til grøn omstilling