Akademikere i den private sektor

Mellem 4. kvt. 2008 og 4. kvt. 2017 har private virksomheder ansat ca. 90.000 flere akademikere. Stigningen har været bredt funderet, og er sket over hele landet og i  alle brancher. Akademikere varetager mange forskellige akademiske jobfunktioner i private virksomheder, både som ledere og specialister. Fx er de som ingeniører med til at tilrettelægge produktion, de arbejder forskning og udvikling i virksomhederne og med finansielle og økonomiske problemstillinger.

90.000 flere akademikere ansat i private virksomheder siden 4. kvt. 2008

Tendensen peger på, at der i fremtiden vil komme endnu flere akademikere i private job. Fremskrivning pbga. DREAM’s uddannelsesmodel og Finansministeriets lange fremskrivninger viser, at der i 2030 vil være 240.000 flere akademikere på det danske arbejdsmarked, og hovedparten heraf vil finde arbejde i private virksomheder.