Akademikere på arbejdsmarkedet

En akademiker er ikke bare en akademiker. Der er mange forskellige typer af akademikere. Korrespondenter, der styrker kommunikationen mellem virksomheder og mennesker. Ingeniøren, der er væsentlig for udviklingen nye produktionsprocesser. Gymnasielærerne, der klæder ungdommen på til fremtiden. Lægerne som er motoren på sygehuset. Juristen, der hjælper med at fortolke lovgivningen. Økonomen som regner den ud.

Danmark er et af verdens mest velstående og produktive lande. Det skyldes i vid udstrækning, at danske lønmodtagere og virksomheder er meget omstillingsparate, og derved hurtigt kan tilpasse sig nye teknologier, produktionsformer og markedsmuligheder.

Den høje omstillingsevne skyldes i høj grad veluddannede og højt kvalificerede lønmodtagere, som har en stor viden og er gode til at tænke nyt. Dette er et produkt af et højt uddannelsesniveau blandt danskerne, som dermed er et væsentligt fundament for den høje danske velstand. Ja, uddannelse er formentlig det vigtigste ”råstof” i det danske samfund.

I de sidste mange år har uddannelsesniveauet været stærkt stigende, og der er kommet flere og flere akademikere på både det private og offentlige arbejdsmarked. Akademikere ses således i mange forskellige private og offentlige virksomheder. Både på små og store arbejdspladser, og så er akademikere også initiativrige, når det kommer til at starte nye virksomheder og på den vis skabe nye jobs.

 

Akademikere i den offentlige sektor

 

I det daglige arbejder ca. 150.000 akademikere i den offentlige sektor, hvor der i alt er ca. 830.000 ansatte. Akademikerne spiller en nøglerolle i at sikre en velfungerende offentlige sektor, der er fundamentet for den skattefinansierede danske velfærdsmodel.

 

Staten

I staten er der ca. 200.000 ansatte, og ca. 84.000 er akademikere, der arbejder mange forskellige steder. Herunder som forskere og undervisere på de højere læreransalter, som officerer i forsvaret, præster i folkekirken eller som repræsenter for Danmark på vores ambassader rundt omkring i verdenen. Akademikerne bidrager desuden i ministerier og styrelser til drive staten, både som ledere og specialister.

Faktaark om det statslige område: Udviklingen mellem 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2020

 

Kommunerne

I kommunerne er der knap 500.000 ansatte, og heraf er ca. 38.000 akademikere, som varetager forskellige jobs. Eksempelvis er bibliotekarerne på bibliotekerne og tandlægerne og psykologerne på skolerne alle akademikere. Ligesådan er det akademikere, der er med til at planlægge, udvikle og administrere i kommunernes forvaltning, både som ledere og specialister.

Faktaark om det kommunale område: Udviklingen mellem 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2020

 

Regionerne

I regionerne er der ca. 141.000, og af dem er ca. 35.000 akademikere. Her varetager akademikerne mange forskellige funktioner. De arbejder blandt andet på sygehusene som læger og psykologer. Samt med planlægning og administration i regionernes forvaltning, enten som ledere eller specialister.

Faktaark om det regionale område: Udviklingen mellem 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2020

 

Akademikere i den private sektor

Knap 100.000 flere akademikere i den private sektor siden 4. kvt. 2008

Mellem 4. kvt. 2008 og 4. kvt. 2018 har private virksomheder ansat knap 100.000 flere akademikere. Stigningen har været bredt funderet, og er sket over hele landet og i  alle brancher. Akademikere varetager mange forskellige akademiske jobfunktioner i private virksomheder, både som ledere og specialister. Fx er de som ingeniører med til at tilrettelægge produktion, de arbejder forskning og udvikling i virksomhederne og med finansielle og økonomiske problemstillinger.

Faktaark om det private område: Knap 100.000 flere akademikere ansat i private virksomheder siden 4. kvt. 2008 

Tendensen peger på, at der i fremtiden vil komme endnu flere akademikere i private job. Fremskrivning pbga. DREAM’s uddannelsesmodel og Finansministeriets lange fremskrivninger viser, at der i 2030 vil være 240.000 flere akademikere på det danske arbejdsmarked, og hovedparten heraf vil finde arbejde i private virksomheder.