Akademikerne byder ingeniørerne og landinspektørerne velkommen

”Det er en glædelig begivenhed for Akademikerne, at ingeniørerne og landinspektørerne har besluttet at melde sig ind i Akademikerne igen” siger Ingrid Stage konstitueret formand for Akademikerne og forsætter ”Vi kan nu i fælleskab styrke vores indflydelse på udvikling af løsninger for hele den private sektor, som kan øge vækst og beskæftigelse til gavn for alle.”

 

Ingeniørforeningens formand Frida Frost udtaler: “Jeg ser frem til et tættere samarbejde med de øvrige højtuddannede i Akademikerne – et samarbejde, som både giver Akademikerne større vægt i den offentlige debat og det politiske landskab og ingeniørerne større indflydelse på en række områder, som vi prioriterer højt”

Ingeniørforeningen og Landinspektørernes indmeldelse sker med virkning fra 1. september 2013.

Efter 1. september består Akademikerne(tidligere AC) af 25 faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Danmark. De 25 akademiske organisationer repræsenterer til sammen 306.000 medlemmer.