Akademikernes høringssvar vedr. ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Akademikerne hæfter sig særligt ved de forslag til ændringer, der har til hensigt at skabe bedre synergi mellem censorinstitutionen og kvalitetssikringen af uddannelserne. Akademikerne støtter, at institutionerne skal anvende censorernes feedback systematisk samt have fokus på, at prøve- og eksamenssystemet, herunder anvendelsen af censur, understøtter uddannelsernes kvalitet og relevans. Endvidere støtter Akademikerne, at det indføres i loven, at censorformandskaberne kan anmode uddannelses- og forskningsministeren om at udtage uddannelser med særlige kvalitetsmæssige udfordringer til gennemgang.

 

Læs mere i høringssvaret her.