Akademikernes Ledelsestopmøde 2019

En hovedpointe fra Akademikernes Ledelsestopmøde 2019 afholdt d.31/10 er at god ledelse i 2019 kræver modige og kreative ledere der kan lede på tværs af fag – og tør sætte sig selv i spil.

 

På topmødet blev der også sat fokus på forskelle og ligheder mellem lederskab i det offentlige og private, hvor kernen i begge sektorer ift. At kunne motivere de ansatte, er evnen til at opbygge og bibeholde gode relationer internt. Her kan du finde programmet for dagen.

Akademikernes formand Lars Qvistgaard og Thomas Molin, kontorchef for ledelsesudvikling i Moderniseringsstyrelsen fortalte om den nye Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø. Læs mere her: http://www.flipa.dk/

 

Kasper Holten fortalte om hvordan Det Kongelige Teater for nogle år siden risikerede at ende i en dødsspiral af nedskæringer og deraf afledte faldende billetsalg. Det blev undgået ved at opbygge en organisationskultur hvor innovation og gode idéer blev udviklet, opfanget, og eksekveret på tværs af fag, eller som Holten udtrykte det “Der skal være plads til primadonnaer på alle positioner i organisationen”.

 

Agnete Gersing, departementschef i Uddannelses- og forskningsministeriet og Jens Aaløse, koncernchef i TDC diskuterer forskelle og ligheder mellem at være topleder i hhv. privat og offentlig sektor

 

Marie Munk, Økonomi- og personaledirektør i Det Kongelige Teater, fortæller om vigtigheden af en god feedbackkultur mellem ledelse og medarbejdere

 

Claus Elmholdt, erhvervspsykolog og medforfatter af “Den Modige Leder”, giver inspiration til hvordan ledere finder frem til “hverdagens mod”, hvor de tør handle på trods af tvivl og usikkerhed, samt at turde putte hierarkiets “kontrolkort” tilbage i lommen

 

Hvordan kan det lade sig gøre at et stort byggeprojekt bliver færdigt tidligere end først planlagt? Anne Janstrup, hospitalsdirektør for Bispebjerg Hospiral, Mette Stokholm, arkitekt og projektleder for Nyt Hospital Nordsjælland og Lisbeth Kjær Lagoni, sygeplejefaglig direktør fra Aalborg Universitetshospital udveksler case erfaringer om supersygehuse