Mange mønsterbrydere blandt kandidatstuderende, og særligt regionalt

Mønsterbrydere er så langt fra et særsyn på de danske universitetsuddannelser. Det viser ny registerbaseret analyse fra Akademikerne. Tallene punkterer myten om, at universitetsuddannelser er for akademikeres børn.

 

Akademikerne savner, at de økonomiske vismænd i deres analyser af konsekvenserne ved at omlægge SU til lån på kandidatuddannelserne, anlægger et regionalt og socialøkonomisk perspektiv. Tallene fra Akademikerne peger på, at en forringelse af SU’en, som foreslået af vismændene, vil risikere at have størst negativ effekt regionalt.

 

Faktisk har hver tredje kandidatstuderende forældre der enten er ufaglærte eller faglærte. Og regionalt er tendensen endnu tydeligere. På de to regionale universiteter, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet samt de regionale universitetsudbud i Esbjerg, Herning, Kolding og Slagelse er andelen af kandidatstuderende med forældre der enten er ufaglærte eller faglærte på mellem 41 pct. og op til 58 pct. Disse studerende er mønsterbrydere. De har gennemført bacheloruddannelsen og er nu godt på vej til at færdiggøre deres kandidatuddannelse.
Tilsvarende kommer tre ud af fire kandidatstuderende fra ikke-akademisk baggrund. Og igen er tendensen mest markant på de regionale universiteter og universitetsudbudssteder. Her udgør andelen af kandidatstuderende fra ikke-akademiske hjem mellem 81 pct. og 91 pct.