Bevar SU’en – alt andet er generationstyveri

Af Lisbeth Lintz, Formand for Akademikerne. Bragt i Jyllands Posten d. 28/12 2023.

Som en tyv om natten, har regeringen i al hast opsagt SU forliget og valgt at skære et år af SU’en. Det er kun det nyeste af tiltag, der rammer en i forvejen presset ungdom. Og er endnu et skridt i et generationstyveri.

Regeringens udspil om at skære et helt år af SU’en er både ungdomsfjendsk og en dårlig forretning for Danmark. Men værst af alt er det socialt skævt og vil særligt ramme unge fra ikke-akademiske hjem.

Det er samtidig i mine øjne en umådelig fattig vision for Danmark, at vi skal være den generation, der tilbyder vores unge dårligere vilkår for uddannelse, end vi selv har.

Regeringen har opsagt det gældende SU-forlig for at kunne gennemtvinge ønsket om at skære et år af SU’en. Målet er noget enøjet – nemlig som altid – at øge arbejdsudbuddet. Så pyt med, at det samtidig er endnu et kæmpe skridt på vejen mod det generationstyveri, der efterhånden, synes at være et mål for regeringen.

Til trods for, at vi har en ungdomsgeneration, der døjer med stress, mistrivsel og rigeligt med pres og usikkerhed. Det er mig en gåde, at regeringen fortsætter med at lade de unge betale regningen for eget tunnelsyn i reformpolitikken.

Alt for meget handler om arbejdsudbud, og alt for lidt om kvalitet og investeringer i fremtiden. I min optik er regeringen slået ind på en alt for fattig og uambitiøs vej for Danmark. En vej, der betyder, at vores børn faktisk stilles ringere med potentielt store konsekvenser for den enkelte og samfundet i fremtiden.

Husk på, at forud for dette forslag om at skære i SU’en har de unge også oplevet dagpengeforringelser for dimittender og en kandidatreform, der sender uddannelserne ud i et stort eksperiment.

I modsætning til regeringens fortælling, viser undersøgelse fra fx Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), at SU-forringelserne særligt kan risikere at ramme unge fra uddannelsesfremmede hjem. Hver fjerde studerende fortryder sit første uddannelsesvalg og dropper ud inden for de førte to år. Det gælder særligt studerende med ufaglært og faglært forældrebaggrund. De har signifikant større risiko for at droppe ud end studerende med akademikerforældre. Pointen understøttes af ny analyse fra Akademikerne, der viser, at 72 pct. af de studerende, der benytter det fleksible SU-år, kommer fra ikke-akademiske hjem.

Investeringer i uddannelse og mennesker er kerneværdier i det danske velfærdssamfund, men også formlen bag Danmarks succes – bag velfærdssamfundet. Nemlig, at uanset social baggrund så har alle mulighed for at tage en uddannelse og søge de udfordringer, der motiverer en.

Her spiller SU’en en enormt vigtig rolle. Derfor er det ikke bare velfærdssamfundets arvesølv, regeringen kaster i grams; det er også hamrende asocialt. I min bog er det fattigt at bortforklare det med et ønske om at skaffe mere arbejdsudbud. Jeg er derfor også glad for, at Radikale Venstre og SF udviste ansvarlighed ved at afvise regeringens forslag og ikke gå med i et nyt forlig.

Tilbage i 2016 indførte regeringen under Lars Løkke Rasmussens ledelse et uddannelsesloft. Allerede i 2017 blev det fjernet, fordi det skabte utryghed, mistrivsel og unødigt pres på de studerende.

Med de kommende SU-forringelser er det kun rimeligt at frygte, at regeringen er i gang med at skabe et nyt uddannelsesloft. Man får jo lyst til at udbryde ’gå aldrig tilbage til en fuser’. Men det er, hvad regeringen gør ved at skære et år af SU’en.

I praksis skyder regeringen et nyt uddannelsesloft ind, som vil betyde, at flere falder fra uddannelsessystemet, fordi de aldrig får lavet et studieskifte. De unge kommer under endnu mere pres med større usikkerhed og mistrivsel til følge. De skal nemlig ikke blot skynde sig at blive færdige. De skal også vælge rigtigt i første forsøg.

Stop nu med at slå på de unge og bevar SU’en.