Det sidste vi har brug for er mindre uddannelse

Akademikerne hilser Reformkommissionens anbefalinger velkomne som et indspark i en vigtig debat om fremtidens uddannelser. Det gælder ikke mindst vigtigheden af styrket livslang læring for akademikere. Formanden for hovedorganisationen Akademikerne, Lisbeth Lintz, frygter dog negative konsekvenser for social mobilitet og studerendes trivsel.

Lisbeth Lintz udtaler:

“Jeg er ærgerlig over, at Reformkommissionen har valgt at fokusere på at begrænse unges adgang til uddannelse. Hvis reformkommissionens anbefalinger bliver til virkelighed, bliver konsekvensen mindre uddannelse og mere usikkerhed og pres på vores unge. Det er det sidste, vi har brug for.”

 

Nej til mindre uddannelse

Akademikerne deler Reformkommissionens ambition om at ville styrke kvaliteten i uddannelserne og skabe endnu tættere kobling til erhvervslivet. Forslaget om at afskaffe retskravet og afskære studerende fra at kunne tage en 2-årig kandidatuddannelse trækker dog i den stik modsatte retning.

Formand, Lisbeth Lintz, uddyber:

“Erhvervsrettet uddannelse går hånd i hånd med viden, og derfor er løsningen ikke at stille fremtidige generationer af unge ringere på arbejdsmarkedet ved at uddanne dem mindre. Tværtimod skal de have de bedste kort på hånden, så i stedet for at afskaffe retskravet, bør vi forlænge og udvide det.”

 

SU’en på kandidaten skal bevares

Akademikerne er meget kritiske over for Reformkommissionens forslag om en lånebaseret SU på kandidatuddannelsen. Lisbeth Lintz uddyber:

“Jeg tror, vi var mange, der med stor tilfredshed noterede os, at uddannelsesminister Jesper Petersen har slået fast, at det ikke er regeringens politik. Det vil få voldsomme konsekvenser for den sociale mobilitet i samfundet og de studerendes levevilkår at ændre på det.”

 

For yderligere kommentarer, kontakt Lisbeth Lintz på 2488 8442 eller på ll@ac.dk.

 

 

Akademikerne varetager interesser for 465.800 medlemmer på det offentlige og private arbejdsmarked.