Få søger både mod universitetet og velfærdsuddannelserne

(Hent print-venlig PDF version her).

Der er et begrænset overlap mellem ansøgere til de fire store velfærdsuddannelser og ansøgere til universitetet. Blandt de optagne på universitetet i 2022 havde kun 3 pct. samtidig søgt ind på en af de fire store velfærdsuddannelser. Heraf havde kun 13 personer en velfærdsuddannelse som højere prioritet end universitetet.

Samtidig viser tallene, at kun en lille andel af de afviste og afmeldte ansøgere til universitetet ender med at starte på en velfærdsuddannelse. Det drejer sig om 4,3 pct. af de afviste ansøgere til universiteterne.

Samlet set er der umiddelbart et begrænset potentiale i at øge søgningen til velfærdsuddannelserne ved at begrænse optaget til universiteterne. I hvert fald viser de nuværende søgemønstre et begrænset overlap mellem de to områder og en begrænset søgning mod velfærdsuddannelserne blandt personer, der hellere vil gå på universitetet.

Tabel 1. Andelen af ansøgere til universitet, der ender med optag på en velfærdsuddannelse

Antal
Antal ansøgere til universitetet36.740
- Heraf ansøgere der også har søgt en velfærdsuddannelse2.289
- Heraf ansøgere der har søgt en velfærdsuddannelse med højere prioritet671
Antal optagne på universitetet27.713
- Heraf ansøgere der også har søgt en velfærdsuddannelse849
- Heraf ansøgere der har søgt en velfærdsuddannelse med højere prioritet13
Antal afviste ansøgere, der starter på en velfærdsuddannelse390
Andel afviste ansøgere, der starter på en velfærdsuddannelse4,3%
Kilde: Egne beregninger på baggrund af DST's register for den koordinerede tilmelding (KOT)
Anm.: Beregninger er foretaget for året 2022.

Tabel 2 viser antallet af ansøgere til de fire store velfærdsuddannelser, der også har søgt ind på universitetet. Tallene viser, at alternativet til en velfærdsuddannelse ikke er universitetet, men først og fremmest en anden velfærdsuddannelse eller anden uddannelse på MVU-niveau eller lavere. Det peger igen på, at overlappet mellem ansøgerne til velfærdsuddannelserne og universitetet er begrænset.

Desuden viser tabellen, at mens pædagog- og læreruddannelsen generelt prioriteres højt af ansøgerne til uddannelsen, så prioriteres uddannelserne til sygeplejerske og socialrådgiver lavere, med en gennemsnittelig prioritering som 2. prioritet. De personer, der har søgt universitet med en højere prioritet, har især søgt ind på medicin-, psykologi- og jurastudiet uden at blive optaget.

Tabel 2. Hvor mange har søgt både en af de fire store velfærdsuddannelser og ind på universitetet

PædagogFolkeskolelærerSygeplejerskeSocialrådgiver
Ansøgere5.6042.7054.7613.615
Ansøgere, der har søgt universitetet459551925650
Ansøgere, der har søgt universitetet med en højere prioritet316367705452
Ansøgere, der har søgt noget andet1.9291.0402.3251.970
Andel, der har søgt universitetet8,2%20,4%19,4%18,0%
Andel, der har søgt universitetet med højere prioritet5,6%13,6%14,8%12,5%
Andel, der har søgt noget andet34,4%38,4%48,8%54,5%
Andel, der har søgt noget andet med højere prioritet22,8%22,5%35,2%36,1%
Gns. prioritet på uddannelsen1,601,552,001,98
Kilde: Egne beregninger på baggrund af DST's register for den koordinerede tilmelding (KOT)
Anm.: Beregninger er foretaget for året 2022.

 

Metode

Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks re-gister over den koordinerede tilmelding (KOT).

Antallet af ansøgere til en uddannelse eller et uddannelsesområde er opgjort som antallet af unikke personer, der i 2022 har søgt mod ud-dannelsen/uddannelsesområdet.

(Hent print-venlig PDF version her).