De sidste mange måneder har den politiske debat i Danmark været præget af Corona, og genstarten af dansk økonomi. Førsteprioriteten har – helt rigtigt – været at få Danmark helskindet gennem krisen. Men selvom Corona stadig præger vores hverdag, er tiden kommet til at se fremad. Vi skal ikke alene gennem krisen, vi skal stærkere ud på den anden side. Når folketinget for første gang skal vedtage en finanslov i skyggen af Corona, skal den gøre Danmark tryggere, grønnere og dygtigere.

Akademikernes forslag til Finansloven 2021

Udpeg en ombudsperson der kan støtte personer, der har været udsat for sexisme

 

Den sidste tids sexismedebat har for alvor slået fast, at den nuværende indsats mod sexisme ikke har været god nok. Sexisme og diskrimination trives stadig i vores samfund, og vi står overfor en stor og vigtig opgave med at forhindre sexisme og seksuel chikane i hverdagen. Derfor foreslår vi i Akademikerne, at der allerede på næste finanslov findes midler til at oprette et ligestillingsombud, som bl.a. kan være med til at styrke kampen mod sexisme og for et mere ligestillet samfund.

 

Læs mere her.

 

 

Afsæt midler til Lederuddannelser i socialt og organisatorisk arbejdsmiljø

 

Et godt socialt og psykisk arbejdsmiljø er afgørende for alle medarbejderes trivsel. Derfor er det afgørende, at ledere er i stand til at facilitere og understøtte gode og trygge rammer for alle og sikre et velfungerende arbejdsmiljø. Akademikerne arbejder derfor for at sikre lederuddannelser i socialt og organisatorisk arbejdsmiljø for ledere på hele arbejdsmarkedet, og foreslår, at der afsættes midler til lederuddannelserne på finansloven.

 

Læs debatindlægget “Sådan redder vi flere fra stress, chikane og mistrivsel

Opret en grøn iværksætterpulje

 

En succesrig grøn omstilling kræver, at vi udvikler nye ideer og nye løsninger. Derfor skal der afsættes midler til en grøn iværksætterpulje, der giver grønne iværksætter virksomheders adgang til kapital. Grønne iværksættere kunne fx være opstartsvirksomheder, der baserer deres forretningsmodel på at fremme genbrug, tilbagetage ordninger for produkter eller produkter produceret af genanvendte ressourcer.

 

Læs mere her.

Invester i grøn efteruddannelse

 

Nye klimavenlige løsninger og gode vaner skal gøres til en naturlig del af vores alle sammens hverdag – både privat, men også når vi går på arbejde. Derfor foreslår vi at afsætte midler til en grøn efteruddannelsespulje. Midlerne skal kunne bruges af virksomheder, som ønsker at sende deres medarbejdere på efteruddannelse som led i en grøn omstillingsproces. Midlernes kan også anvendes som finansiering til universiteter, som udvikler og udbyder grønne virksomhedsrettede efteruddannelsesforløb.

 

 

Styrk virksomhedernes incitament for grøn omstilling

 

Den grønne omstilling skal helt ud i alle danske virksomheder. Derfor foreslår vi, at der afsættes midler til at styrke virksomhedernes incitament for grøn omstilling gennem et fradrag til virksomheder, der ansætter medarbejdere til at skabe en grønnere og mere klimavenlig produktion. Samtidig skal der gives øget tilskud til grønne investeringer.

 

Læs mere om Akademikernes 29 bud på hvordan vi skaber bæredygtig vækst og nye jobs her.

 

 

Drop nedskæringer på uddannelse

 

Regeringen har foreslået at finde 550 millioner kroner hos uddannelserne, til at finansiere sin politireform. Det er dybt foruroligende. Uddannelsernes økonomi er allerede presset oven på års nedskæringer, og det sidste der er behov for, er flere nedskæringer. Derfor skal vi have nedskæringerne af bordet.

 

 

Genopret taxametrene og invester i uddannelse

 

Efter fire år med vedvarende nedskæringer på uddannelse, er uddannelsesbudgetterne blevet reduceret med syv milliarder kroner i forhold til 2015. Derfor er der hårdt brug for investeringer i uddannelse, så vi kan starte genopretningen af uddannelseskvaliteten.

 

Læs mere om Akademikernes krav til uddannelsesfinansiering her.

Afsæt penge til en omstillingspilot der sætter gang i grøn omstilling, digitalisering og eksport

 

Coronakrisen har været et wake-up call for mange virksomheder, og gjort det klart for mange, at de har brug for nye kompetencer til at løfte de nye udfordringer, de står over for. Akademikerne foreslår derfor, at der etableres en ny erhvervsstøtteordning målrettet små og mellemstore virksomheder. Ordningen skal udformes som en rettighed for små og mellemstore virksomheder og skal give SMV’er tilskud til løn, når de ansætter den første medarbejder med en mellemlang eller lang videregående uddannelse til at varetage udviklingsopgaver.

 

Læs mere om omstillingspiloten her.

 

Læs fælles debatindlæg med SMVDanmark “SMVer og akademikere skal finde sammen for at styrke grøn og digital omstilling“.

Kommentar: Grøn forskning skal genstarte dansk økonomi

 

Politikerne har med fordelingen af godt 3 mia. kr. til forskning taget et vigtigt skridt henimod realiseringen af klimamålene og et grønnere samfund. For uden forskning, innovation, ny teknologi, nye metoder, ændret adfærd og ikke mindst helt nye ideer går det ikke.

 

Læs Akademikernes formands respons på fordelingen af forskningsreserven her.