Flere åbne døre: 21 forslag til realisering af ét sammenhængende videregående uddannelsessystem

 

 

Her kan du downloade Akademikernes uddannelsespolitiske udspil ”Flere åbne døre – 21 forslag til realisering af ét sammenhængende videregående uddannelsessystem”

 

 

 

 

Læs forslagene her (.pdf)
Hent tilhørende appendiks (.pdf)

FORORD VED LISBETH LINTZ, FORMAND FOR AKADEMIKERNE

Det danske samfund er bygget på et solidt fundament af uddannelse. Gennem uddannelse videregives og udvikles viden mellem generationerne, og gør os i stand til at opretholde et højt velstandsniveau og sikre vores velfærdssamfund.

Vi har i lange stræk, et rigtig godt videregående uddannelsessystem med klare uddannelsestyper og høj kvalitet. Vi skal ikke nivellere uddannelsesniveauet; det har vi som samfund ikke råd til, hvis vi fortsat vil bevare vores velstand og velfærdsniveau, og hvis vi fortsat skal kunne samarbejde og konkurrere internationalt på viden og kvalificeret arbejdskraft.

Men vi har brug for et videregående uddannelsessystem, der i langt højere grad understøtter muligheden for at uddanne sig gennem hele arbejdslivet, og som kan betrygge de kommende studerende i, at døre ikke lukkes med uddannelsesvalget, men at der vil være nye døre, der åbnes for meningsfulde uddannelsesveje.

Akademikerne er hovedorganisation for 28 faglige organisationer og repræsenterer 480.000 offentligt og privatansatte, der alle har en videregående uddannelse fra et universitet, en professionshøjskole, et erhvervsakademi eller en kunstnerisk videregående uddannelsesinstitution. Som studerende har de oplevet de videregående uddannelser indefra, og som erhvervsaktive ved de, at behovet for efter- og videreuddannelse fortsætter gennem hele arbejdslivet.

Akademikerne arbejder for fælles løsninger på de udfordringer, vi som samfund ser ind i. Med denne publikation giver vi vores bud på, hvordan vi kan afhjælpe manglen på kvalificeret arbejdskraft, få taget bedre hånd om mistrivsel blandt unge under uddannelse, og i langt højere grad få sat en retning for et samlet og sammenhængende videregående uddannelsessystem, der peger ind i fremtiden til gavn for studerende, erhvervsaktive og samfundet.

Forslagene er et afsæt til dialog om nye og bedre aftaler i det politiske system for at opfylde ambitionen om et sammenhængende videregående uddannelsessystem i Danmark.

God læselyst