Tidsbegrænset ansatte, honorarmodtagere, soloselvstændige, freelancere – fælles for alle disse former for atypisk beskæftigede er, at de ikke har et fast job eller indtægt og arbejder på meget fleksible vilkår. I Akademikerne ser vi, at fleksibilitet kommer med en pris, nemlig uklare og ofte mere usikre vilkår end deres lønmodtagerkolleger.
 

I skal her møde en række akademikere, der fortæller om deres arbejdsliv og de konkrete problemer, de oplever og deres bud på mulige løsninger på problemerne. Under disse fortællinger ligger en større og dybere fortælling: Den om et arbejdsmarked i hastig forandring og en lovgivning, der halter bagefter.
 
Et arbejdsliv som freelancer byder dog også på stor fleksibilitet for den enkelte til at vælge opgaver til og fra og udføre opgaver, hvor det passer, og når det passer den enkelte freelancer bedst.

 

Den hyper fleksible arbejdskraft freelancerne byder ind med har stor værdi for vores virksomheder og samfund. De gør det muligt for virksomheder hurtigt at tilpasse produktion til nye behov i en tid med store samfundsmæssige forandringer og omstillingskrav.

 

Vi giver ordet til 7 veluddannede, passionerede og ambitiøse kvinder og mænd, der kæmper en brav kamp for at forsørge sig selv og bidrage til samfundet med viden, løsninger og skatteindtægter. Vi skylder dem at indrette systemerne – dagpenge, Skat, sygdom, efteruddannelse etc. – så de befordrer deres virkelyst i stedet for at frustrere, forvirre og i værste fald: sætte stopklodser for deres driftighed.

CASES

Interviewet af Nina Vinther-Andersen

Nedsæt momsen for nye selvstændige

Susi Trolle, Arbejdsmiljøkonsulent