Mange engelsksprogede studerende på regionale uddannelsessteder

Andelen af engelsksprogede studerende udgør på 5 uddannelsessteder i Danmark over en fjerdedel af de studerende. Uddannelsesstederne ligger i byerne Sønderborg, Horsens, Viborg og Esbjerg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De engelsksprogede studerende i Danmark udgør en større andel af de studerende på flere regionale uddannelsessteder end på uddannelsesstederne i de store byer Aalborg, Aarhus, Odense og København. Det er kun et enkelt af uddannelsesstederne blandt de ti uddannelsessteder med størst andel af engelsksprogede studerende, der ligger i en af de fire store byer – og det er Erhvervsakademi Aarhus.

Fælles for mange af uddannelsesstederne med en stor andel af engelsksprogede studerende er også, at de ikke har så mange studerende ift. uddannelsesstederne i de store byer. Det er således kun VIA University College, Campus Horsens, hvor der er mere end 1.000 studerende, når man ser på nedenstående top ti.

(Download pdf version her).

Tags: