Mange engelsksprogede studerende på regionale uddannelsessteder

Andelen af engelsksprogede studerende udgør på 5 uddannelsessteder i Danmark over en fjerdedel af de studerende. Uddannelsesstederne ligger i byerne Sønderborg, Horsens, Viborg og Esbjerg.

De engelsksprogede studerende i Danmark udgør en større andel af de studerende på flere regionale uddannelsessteder end på uddannelsesstederne i de store byer Aalborg, Aarhus, Odense og København. Det er kun et enkelt af uddannelsesstederne blandt de ti uddannelsessteder med størst andel af engelsksprogede studerende, der ligger i en af de fire store byer – og det er Erhvervsakademi Aarhus.

Fælles for mange af uddannelsesstederne med en stor andel af engelsksprogede studerende er også, at de ikke har så mange studerende ift. uddannelsesstederne i de store byer. Det er således kun VIA University College, Campus Horsens, hvor der er mere end 1.000 studerende, når man ser på nedenstående top ti.

 

 

Metode

Engelsksprogede studerende er studerende uden tilknytning til Danmark, rigsfællesskabet og andre af de nordiske lande. Engelsksprogede studerende inkluderer heller ikke Islændinge med ligeret. Med tilknytning til et område eller land menes der, at et individ enten er født i området, eller har statsborgerskab i det pågældende område.

Når data udtrækkes fra Danmarks Statistiks registre, lægges diskretionsgrænsen således, at små grupper af studerende ikke vil kunne identificeres, grænsen lægges således ved mindst 100 studerende og mindst 10 engelsksprogede studerende i en given opdeling.

Denne analyse medtager kun studerende på videregående uddannelser.

(Download pdf version her).

Tags: