Nu skal vi have Danmark i front på ligestillingen

Partierne bag den kommende regering vil løfte ligestillingen, men kun gennem indsatser på enkeltområder. Akademikerne mener, at der er behov for større ambitioner, så vi sikrer, at alle danskere opnår bedre muligheder for at udvikle deres potentiale i de kommende år uanset deres køn, seksualitet, etnicitet, mv.

I aftalepapiret fra S, SF, R og Ø er bekæmpelse af ulighed og ønsket om at sætte en stopper for en udvikling, hvor en stadig større gruppe af danskere i disse år oplever at have forringede muligheder bl.a. på grund af deres medfødte baggrund, et tilbagevendende fokus.

De nye målsætninger er et vigtigt skridt i retning af et Danmark, der vil styrke mulighederne for alle grupper af danskere ved at fjerne negative og diskriminerende barrierer både på arbejdsmarkedet, i uddannelserne og i samfundet generelt.

Men før arbejdet sættes i gang, bør ambitionerne på området hæves markant, mener Akademikerne. For at sikre, at der reelt kan skabes forandringer på alle de store problemområder i Danmark, som er med til at fremme ulighed, bør der prioriteres et bredere sigte på udfordringen og på en løsning af opgaven, der inkluderer et tværgående samarbejde blandt alle relevante organisationer og eksperter.

”Nu skal vi rykke på, at vi skal give hinanden bedre plads og fremme en reel ligestilling, der kommer alle danskere til gode. Vi har en unik chance for at gribe om roden på ligestillingsudfordringerne i Danmark generelt set, og derved fjerne det, der er en bremse for en stærkere udvikling i bl.a. vores erhvervsliv. Vi har behov for et fælles fokus på at nedbryde barriererne i Danmark, og gør vi det, kan vi skabe et Danmark i bedre balance og med flere muligheder for den enkelte”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

En ny kommission skal rodbehandle ligestillingsudfordringer

Et forslag fra den akademiske del er fagbevægelsen er, at der bliver etableret en ”Barrierekommission”.

Målet med denne ”Barrierekommission” er at arbejde med at identificere og analysere barrierer og strukturer, der begrænser mobilitet og fleksibilitet i danskernes uddannelsesforløb, karriere og arbejdsliv.

Kommissionen skal sammensættes af eksperter indenfor området samt repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, og den sekretariatsbetjenes af et sekretariat, der er sammensat med medarbejdere fra relevante ministerier.

Kommissionen skal over en periode på 1-2 år arbejde for at kortlægge barrierer i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. De faktorer, som kommissionen beskæftiger sig med, skal som minimum være køn, familiemønstre, seksualitet, etnicitet, religion, social baggrund samt fysisk og psykisk handicap. På baggrund af sine undersøgelser skal kommissionen komme med konkrete forslag til såvel lovgivning som partssystemet om ændringer af regler eller andre initiativer, der kan bidrage til at nedbryde barrierer.

Tags: