Ny ombudsperson skal styrke kampen mod sexisme

Et nyt ligestillingsombud skal være med til at styrke kampen mod sexisme, diskrimination og kønsulighed. Det bliver budskabet fra hovedorganisationen Akademikerne (AC), når formand Lars Qvistgaard, mandag eftermiddag mødes med ligestillingsminister Mogens Jensen, og øvrige arbejdsmarkedsrepræsentanter for at drøfte, hvordan vi kan komme sexisme til livs. Midlerne til at oprette ombudet skal findes allerede på finansloven for 2021.

 

Download forslaget som PDF

Lars Qvistgaard udtaler: “Der er ingen snuptagsløsninger, når det handler om at ændre en sexistisk kultur. Derfor har vi brug for at styrke det langsigtede arbejde og oprette et ombud, der har ressourcer til at sikre et stort og vedvarende fokus på at skabe ligestilling. Derfor kommer jeg til at foreslå Mogens Jensen, at der allerede på næste finanslov findes penge til at oprette et ligestillingsombud.”

Akademikernes forslag har hentet inspiration til forslaget fra det norske ‘Likestillings og Diskrimineringsombudet’, der både overvåger udviklingen på ligestillingsområdet, og arbejder for reel ligestilling, bl.a. ved at komme med forslag til lovgivning og rådgive arbejdsgivere, fagforeninger og privatpersoner om ligestillingsspørgsmål.

Det norske ombud behandler også anonyme henvendelser om seksuel chikane og Akademikerne mener, at et dansk ombud skal indeholde samme mulighed:

“Personer der udsættes for sexisme og diskrimination, skal altid have et sted at henvende sig, så de ikke står alene over for krænkere, der ofte har en stærkere og mere magtfuld position end dem selv. Derfor skal et nyt ligestillingsombud indeholde en whistleblower-ordning, så alle kan få hjælp uanset rolle på arbejdspladsen, ansættelsesforhold, og branche”.

Lars Qvistgaard håber, at en ombudsperson vil kunne fastholde fokus på ligestillingsområdet gennem flere ressourcer til både at overvåge udviklingen og udvikle konkrete anbefalinger

“Jo tættere vi kan følge udviklingen, jo bedre mulighed har vi for at målrette indsatsen mod sexisme og seksuel chikane. Vi har brug for at samle viden og ekspertise, så vi kan igangsætte de rigtige tiltag og komme sexisme, diskrimination og kønsulighed til livs”.

For at styrke opstarten af arbejdet foreslår Akademikerne, at den nye ombudsperson placeres i Institut for Menneskerettigheder.

For yderligere kommentarer, kontakt Akademikernes formand Lars Qvistgaard på 2147 2686 eller kommunikationskonsulent Yasmin Davali på 2069 9236.

Tags: