Overgangsordning for supplering

Akademikerne hilser det velkomment, at regeringen sammen med forligspartierne er blevet enige om en overgangsordning, der kan stoppe de uheldige konsekvenser, som har vist sig med afskaffelsen af supplering som følge af fremdriftsreformen.

 

Akademikerne skal samtidig opfordre til, at muligheden for supplering bliver genovervejet således, at dette fortsat bliver en mulighed, når overgangsperioden slutter den 31. august 2016.

Læs Akademikernes høringssvar.