Unge der har modtaget dagpenge efter dimission fastholdes som A-kasse medlemmer

Analysen, som du kan læse i fuld længde her, undersøger, om der er en fastholdelseseffekt i a-kassesystemet, ved at unge har modtaget dagpenge i perioden umiddelbart efter dimission. Analysen omfatter alle, der er dimitteret fra en kompetencegivende uddannelse uanset uddannelsens længde og retning i perioden fra 2008-2018. Således indgår samtlige dimittender fra såvel erhvervsuddannelser, korte videregående uddannelser, mellemlange videregående uddannelser som lange videregående uddannelser.

Hovedkonklusioner

 

  • Hvis man modtager dagpenge umiddelbart efter dimission, har det en signifikant og langvarig fastholdelseseffekt på a-kassemedlemskab.
    • Det ses for alle dimittender med en videregående uddannelse på tværs af uddannelseslængde og -type. Dog er fastholdelseseffekten størst for akademiske dimittender.
    • Det ses konkret ved ca. 50 pct. større tilbøjelighed til at melde sig ud blandt akademikere, der ikke har modtaget dagpenge i forhold til akademikere, der har.
  • Akademikere og dimittender med en mellemlang videregående uddannelse har den højeste tilslutning til a-kassesystemet på ti år efter dimission.

 

Læs hele analysen her.