Akademikernes høringssvar vedr. forslag til ændring af SU-loven

Akademikerne skal advare mod en forestilling om, at man ved at hæve fribeløbet alene varetager de studerendes ve og vel. Det forhold, at fribeløbet sætter en begrænsning for, hvor meget den studerende kan arbejde ved siden af studiet, er faktisk med til at skærme den studerende fra eventuelle arbejdsgiverkrav om at arbejde mere.

Læs mere