Uddannelsesministeriet gennemfører en opfølgning på universitetslovsændringerne fra 2011 om medbestemmelse og medinddragelse. Akademikerne har bidraget til ministeriets redegørelse til Folketinget med et notat, der udfolder seks konkrete anbefalinger til, hvorledes medarbejdernes medbestemmelse kan styrkes.   Læs notatet her...

Uddannelses- og Forskningsministeriet afholdt den 15. maj 2014 en konference om medbestemmelse og medinddragelse på universiteterne, sammen med Danske Universiteter, Akademikerne og Danske Studerendes Fællesråd. Medbestemmelse og medinddragelse er en vigtig del af universiteternes indre liv, hvor studerende og ansatte er involveret i og har indflydelse...

Den foreslåede bekendtgørelse implementere de ændringer, der forventes at følge af lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Akademikerne har anbefalet at loven ikke bliver vedtaget, jf. det fremsendt høringssvar. Såfremt det foreliggende lovforslag bliver vedtaget finder Akademikerne det dog positivt, at der med...

Med to aftaler om fordeling af forskningsmidler fra forskningsreserven har forligspartierne påbegyndt finansieringen til Danmarks Innovationsfond. Der er afsat midler til en række såkaldte storskalasatsninger, der forventes at skulle bygge på tætte partnerskaber mellem relevante aktører. Akademikerne håber, at satsningerne inden for rammerne af den nye...

Efter et forhandlingsforløb af maratonkarakter indgik samtlige Folketingets partier i går endelig en aftale om Danmarks Innovationsfond – Fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation. Det er positivt at arbejdet nu kan komme i gang, og at fondskonstruktionen kan tages for givet ved finanslovsforhandlingerne om fordeling...