Der er ingen overraskelser i fordelingen af de 857 mio. kr. fra forskningsreserven - og der er positiv opbakning til både Innovationsfonden og Det Frie Forskningsråd. Der er meget bred konsensus om forskningsfinansieringen i disse år, og det er selvfølgelig positivt. Samtlige folketingets partier har netop...

Uddannelsesministeriet gennemfører en opfølgning på universitetslovsændringerne fra 2011 om medbestemmelse og medinddragelse. Akademikerne har bidraget til ministeriets redegørelse til Folketinget med et notat, der udfolder seks konkrete anbefalinger til, hvorledes medarbejdernes medbestemmelse kan styrkes.   Læs notatet her...

Uddannelses- og Forskningsministeriet afholdt den 15. maj 2014 en konference om medbestemmelse og medinddragelse på universiteterne, sammen med Danske Universiteter, Akademikerne og Danske Studerendes Fællesråd. Medbestemmelse og medinddragelse er en vigtig del af universiteternes indre liv, hvor studerende og ansatte er involveret i og har indflydelse...

Den foreslåede bekendtgørelse implementere de ændringer, der forventes at følge af lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Akademikerne har anbefalet at loven ikke bliver vedtaget, jf. det fremsendt høringssvar. Såfremt det foreliggende lovforslag bliver vedtaget finder Akademikerne det dog positivt, at der med...