Uddannelsesministeriet har inviteret AC til at bidrage til et videngrundlag til brug for inspiration og prioritering af strategiske investeringer i innovation, INNO+. INNO+ er et væsentligt led i regeringens innovationsstrategi, og en lang række eksterne interessenter er inviteret til at bidrage til processen.AC har opfordret...

Med den endelige finanslovsaftale er der sikret basismidler i 2013 på samme niveau som i 2012, og en videreførelse af taxameterløftet på humaniora og samfundsvidenskab. Med finanslovsaftalen, herunder fordelingen af de 770 mio. kr. i forskningsreserven, er der nu sikret ro og stabilitet omkring universiteternes økonomi...