Med to aftaler om fordeling af forskningsmidler fra forskningsreserven har forligspartierne påbegyndt finansieringen til Danmarks Innovationsfond. Der er afsat midler til en række såkaldte storskalasatsninger, der forventes at skulle bygge på tætte partnerskaber mellem relevante aktører. Akademikerne håber, at satsningerne inden for rammerne af den nye...

Efter et forhandlingsforløb af maratonkarakter indgik samtlige Folketingets partier i går endelig en aftale om Danmarks Innovationsfond – Fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation. Det er positivt at arbejdet nu kan komme i gang, og at fondskonstruktionen kan tages for givet ved finanslovsforhandlingerne om fordeling...

Forskningsbevillingerne skal øges til 1,5 pct. i 2020 og den årlige grønthøster på 2 pct. besparelser på uddannelserne skal opgives. Det er to af hovedtemaerne i Akademikernes ønsker til næste års finanslov. Akademikerne har i forbindelse med regeringens finanslovsudspil den 27. august udarbejdet et notat som...

Forhandlingerne om en ny innovationsfond starter med et lovende udspil fra regeringen. Det afgørende bliver uafhængigheden i forhold til det politiske system. Regeringen har spillet ud med et forslag til en ny innovationsfond med et årligt budget på 1,5 mia. kr. Fonden foreslås etableret ved at...

Med samlingen af de videregående uddannelser i samme ministerium, blæser der vitterligt nye vinde hen over det danske uddannelses-, forsknings- og institutionslandskab. Regeringens sammenhængsredegørelse fra foråret 2012 er en første logisk konsekvens af samlingen af de videregående uddannelser. Og fra vores egen verden, gennemførte AC og...

Uddannelsesministeriet har inviteret AC til at bidrage til et videngrundlag til brug for inspiration og prioritering af strategiske investeringer i innovation, INNO+. INNO+ er et væsentligt led i regeringens innovationsstrategi, og en lang række eksterne interessenter er inviteret til at bidrage til processen.AC har opfordret...