Med den endelige finanslovsaftale er der sikret basismidler i 2013 på samme niveau som i 2012, og en videreførelse af taxameterløftet på humaniora og samfundsvidenskab. Med finanslovsaftalen, herunder fordelingen af de 770 mio. kr. i forskningsreserven, er der nu sikret ro og stabilitet omkring universiteternes økonomi...

Regeringen viser positiv beslutningskraft med oplæg til flerårsaftaler om basismidler og fortsat taxameterløft Med finanslovsforslaget for 2013 viser regeringen, at den mener det alvorligt med satsningen på uddannelse: Der er tale om et uddannelsesløft på praktisk taget alle niveauer. Løftet skal give et selvstændigt bidrag til...

Større optag af ph.d.ere betyder ikke ringere kvalitet og middelmådighed - det giver mulighed for at uddanne talentfulde ph.d.ere til både universiteter og erhvervsliv.   Læserbrev sendt til Information af Erik Jylling, formand i AC: Information har sat fokus på, at vi med ph.d.-satsningen uddanner mange flere ph.d.er...