Regeringen viser positiv beslutningskraft med oplæg til flerårsaftaler om basismidler og fortsat taxameterløft Med finanslovsforslaget for 2013 viser regeringen, at den mener det alvorligt med satsningen på uddannelse: Der er tale om et uddannelsesløft på praktisk taget alle niveauer. Løftet skal give et selvstændigt bidrag til...

Større optag af ph.d.ere betyder ikke ringere kvalitet og middelmådighed - det giver mulighed for at uddanne talentfulde ph.d.ere til både universiteter og erhvervsliv.   Læserbrev sendt til Information af Erik Jylling, formand i AC: Information har sat fokus på, at vi med ph.d.-satsningen uddanner mange flere ph.d.er...

Konferencen blev afholdt den 16. januar 2012 AC's universitetskonference: Tid til tillidsreform for universiteterne: Frihedsgrader og fælles ansvar" - afholdt den 16. januar 2012, kl. 9.45-16.30 i Festsalen, Frue Plads, Københavns Universitet.   Læs programmet Læs AC's formand, Erik Jyllings velkomsttale, det talte ord gælder Læs Uddannelsesminister Morten Østergaards tale, det talte ord gælder Læs...