Præsentationen af regeringens finanslovsforslag for 2011 kan meget nemt forveksles med et valgkampsoplæg. Publikationen ”Ansvarlighed og varig velfærd – finanslovsforslaget for 2011” udlægger således den samlede fornuft og nødvendighed af regeringens samlede reformer af den offentlige sektor, af aftalerne med kommunerne og regionerne, de nye...

AC-beregning viser, at globaliseringsreserven for 2011 kun lige dækker de forskningsbevillinger som udløber i år   Som det fremgår af den vedhæftede artikel i Altinget har AC sammen med Danske Universiteter foretaget en optælling af, hvilke puljer bevilget fra globaliseringsmidlerne til forskning, som udløber i år (AC-notat også...

Aftalen om om genopretning: Videregående uddannelse og forskning Universiteterne og de unge betaler prisen for krisen Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af økonomien indebærer store nedskæringer på uddannelses- og forskningsområdet, og de bliver en del af regeringens kommende finanslovsforslag for 2011. Set i et generationsperspektiv...

AC har som opfølgning på debatmødet den 11. februar 2010 skrevet et brev til Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen om universiteternes myndighedsbetjening.   I brevet præsenteres nogle af de problemstillinger, som blev rejst på debatmødet, og ministeren opfordres desuden til inden for de næste 2 - 3 år at...

AC afholdt debatmødet torsdag den 11. februar 2010 kl. 16-18 DGI-byens konferencecenter, København   Fusionerne mellem universiteter og sektorforskningsinstitutioner i 2007 har skabt en række nye dilemmaer for universiteterne og for de sektorforskere, som nu er blevet universitetsforskere. Kan og skal man stille de samme krav til forskningsfrihed...