AC, DI og Danske Universiteter har i dag sendt en fælles henvendelse til videnskabsministeren og samtlige folketingsmedlemmer om, at investeringer i forskning, udvikling og uddannelse er en helt central forudsætning for at skabe langsigtet vækst i Danmark Sats på fremtiden - fælles henvendelse fra AC, DI og...

Regeringen har netop offentliggjort sit forslag til udmøntning af globaliseringsmidlerne til forskning for 2011-2012, og i denne uge starter forhandlingerne så med forligspartierne S, R og DF. Der er ikke det store spillerum for nye store investeringer, da en del tidligere bevillinger fra globaliseringspuljen løber...

Præsentationen af regeringens finanslovsforslag for 2011 kan meget nemt forveksles med et valgkampsoplæg. Publikationen ”Ansvarlighed og varig velfærd – finanslovsforslaget for 2011” udlægger således den samlede fornuft og nødvendighed af regeringens samlede reformer af den offentlige sektor, af aftalerne med kommunerne og regionerne, de nye...

AC-beregning viser, at globaliseringsreserven for 2011 kun lige dækker de forskningsbevillinger som udløber i år   Som det fremgår af den vedhæftede artikel i Altinget har AC sammen med Danske Universiteter foretaget en optælling af, hvilke puljer bevilget fra globaliseringsmidlerne til forskning, som udløber i år (AC-notat også...

Aftalen om om genopretning: Videregående uddannelse og forskning Universiteterne og de unge betaler prisen for krisen Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af økonomien indebærer store nedskæringer på uddannelses- og forskningsområdet, og de bliver en del af regeringens kommende finanslovsforslag for 2011. Set i et generationsperspektiv...

AC har som opfølgning på debatmødet den 11. februar 2010 skrevet et brev til Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen om universiteternes myndighedsbetjening.   I brevet præsenteres nogle af de problemstillinger, som blev rejst på debatmødet, og ministeren opfordres desuden til inden for de næste 2 - 3 år at...

AC afholdt debatmødet torsdag den 11. februar 2010 kl. 16-18 DGI-byens konferencecenter, København   Fusionerne mellem universiteter og sektorforskningsinstitutioner i 2007 har skabt en række nye dilemmaer for universiteterne og for de sektorforskere, som nu er blevet universitetsforskere. Kan og skal man stille de samme krav til forskningsfrihed...

Samtlige partier i Folketinget står bag en ny aftale om revision af loven om forskningsrådgivning, hvor hovedelementerne i det eksisterende forskningsrådssystem fastholdes. Der lægges dog op til en klarere rolle- og ansvarsfordeling mellem de forskellige dele af rådssystemet, og Danmarks Forskningspolitiske Råd styrkes, mens Koordinationsudvalget...