Konferencen blev afholdt den 16. januar 2012 AC's universitetskonference: Tid til tillidsreform for universiteterne: Frihedsgrader og fælles ansvar" - afholdt den 16. januar 2012, kl. 9.45-16.30 i Festsalen, Frue Plads, Københavns Universitet.   Læs programmet Læs AC's formand, Erik Jyllings velkomsttale, det talte ord gælder Læs Uddannelsesminister Morten Østergaards tale, det talte ord gælder Læs...

AC kritiserer universiteternes karrierehåndtering: Tab af talent og faldende kvalitet i de forskningsbaserede uddannelser.   På trods af universitetslovens klarhed om, at universiteterne skal sikre sammenhæng og ligeværdighed mellem forskning og uddannelse, er realilteten en stadig stærkere bevægelse mod en dekobling af de to kerneopgaver. Læs hele notatet Læs...

Finanslovsforslag 2012: Mod til at prioritere forskning, uddannelse og arbejdsmiljø trods smalhals   Regeringen har her til eftermiddag præsenteret forslag til finanslov 2012. "Det overordnede indtryk falder til den gode side. Trods smalhals har man turdet prioritere. AC glæder sig over, at sparekniven føres mere nænsomt på vitale...

AC foreslår en kampagne for at få flere virksomheder til at ansætte unge forskere. Kampagnen skal både bidrage til at styrke  innovation og forskning i nogle af de mindre virksomheder, som allerede er innovative - og til at sikre, at nogle af de mange nye...

AC anbefaler at sætte fokus på ph.d.-ernes arbejdsmarked og iværksætte en kampagne for at få flere ph.d.-er ud i de innovative virksomheder. AC anbefaler også, at niveauet for optaget af ph.d.-er genovervejes.   Læs følgende AC-notater  Ph.d.ernes arbejdsmarked - udfordringer og videnbehov (2011) Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge...

Vigtigt indspil til fremtidens politiske prioriteringer fra AC, DI og Danske Universiteter.   AC, DI og Danske Universiteter har i onsdags sendt fælles henvendelse til samtlige folketingsmedlemmer og videnskabsministeren om, at investeringer i forskning, udvikling og uddannelse er en helt central forudsætning for at skabe langsigtet vækst...