Et vigtigt og godt skridt på vejen mod et bedre arbejdsmiljø er taget med aftalen mellem regeringen, Venstre, Danske Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en styrket arbejdsmiljøindsats.   Et afgørende element i den politiske aftale om en styrket arbejdsmiljøindsats er, at indsatsen i forhold til det...

Arbejdstilsynets indsats over for det psykiske arbejdsmiljø er ikke god nok. Det er konklusionerne i en ny rapport fra Statsrevisorerne. Akademikerne mener, at det er på tide, at indsatsen for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø styrkes markant.   I Statsrevisorernes ”Beretning om Tilsyn med det Psykiske Arbejdsmiljø”,...

Akademikerne er med i kampagne om, hvad der skal til for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø målrettet unge på vej ud på arbejdsmarkedet.   Lars Qvistgaard, formand for Arbejdsmiljøpolitisk udvalg i Akademikerne (th.). Birgit Serup Larsen, Arbejdstilsynet (tv.) Hvert år har tusinder af unge debut på arbejdsmarkedet....

Der er 5 millioner kr. tilbage til kompetenceudviklingsprojekter målrettet akademikere i staten.   De midler vil overenskomstparterne i Kompetenceudvalget gerne bevillige til ansøgninger om kompetenceudvikling for akademikere på statens område inden OK-perioden udløber den 31. marts 2015. Næste ansøgningsfrist er den 1. oktober 2014. Læs mere på Kompetencesekretariatets...

Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet er titlen på et nyt site, hvor man kan få overblik over reglerne om arbejdsmiljø og inspiration til arbejdsmiljøarbejdet.   Arbejdsmiljørådet lancerer i samarbejde med Videncenter for Arbejdsmiljø et nyt site med viden og inspiration til, hvordan arbejdsmiljøarbejdet kan gribes an. I...

Beskæftigelsesministeren ønsker at få sat arbejdsmiljøet højere op på den politiske dagsorden. Derfor havde hun onsdag den 19. marts 2014 inviteret Arbejdsmiljørådet til dialog om, hvordan arbejdsmiljøindsatsen kan prioriteres og styrkes, så den i endnu højere grad bidrager til at skabe et sikkert og sundt...