Fremover vil Forebyggelsesfonden ændre navn og formål til Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse   AC har netop afgivet sit høringssvar til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksens forslag til at ændre loven om Forebyggelsesfonden. Her er hovedpunkterne i ACs svar: Midler og vægtning Lovforslaget lægger meget fint op til, at fondens formål...

På arbejdsmiljøområdet foretager regeringen en såkaldt ”målretning” af midlerne i Forebyggelsesfonden. Det indeholder bl.a. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning. Offentlige og private      virksomheder i særligt nedslidsningstruede brancher skal kunne få økonomisk støtte til rådgivning fra autoriserede arbejdsmiljø- rådgivere Forebyggelsespakker. Der afsættes midler til forebyggelsespak- ker til brug...

ACs bestyrelse vil i 2014 iværksætte en fælles undersøgelse for alle AC-organisationerne af akademikernes arbejdsmiljø.   ACs arbejdsmiljøpolitik er blevet styrket politisk og organisatorisk i løbet af det første års tid. For at fortsætte denne udvikling og for at få en større viden om det samlede billede af...

Konsekvenser af et moderne arbejdsliv for akademikere var til debat på AC’s netop afholdte konference om arbejdsmiljø. I fokus var mulighederne for at få håndtering af det psykiske arbejdsmiljø mere i centrum på den politiske scene og ude i virksomhederne. Der er behov for en forstærket...

Væksthus for ledelse har netop offentliggjort resultaterne af en stor undersøgelse af, hvad der kan få ledere i regioner og kommuner til at blive længere på arbejdsmarkedet.   Blandt de faktorer, der er afgørende for, at ledere vælger at blive længere på arbejdsmarkedet er: Lyst til ledelse...

APU, AC og Personalestyrelsens fælles udvalg under Statens Center for Kompetenceudvikling har på sit seneste møde besluttet, at mobilitet, karriere og attraktive arbejdspladser skal være særlige indsatsområder i denne overenskomstperiode.   APU's midler for hele overenskomstperioden er på 12,5 mio. kr. Statslige arbejdspladser, hvor medarbejdere og ledelse...

Tillid – Retfærdighed – Samarbejde. Det er de tre ben i begrebet social kapital.   Et begreb mange arbejdspladser har taget til sig. Grundlæggende handler virksomhedens sociale kapital om relationerne på arbejdspladsen og samarbejdet omkring kerneopgaven. Som noget nyt er det nu muligt at måle virksomhedens sociale kapital. Få...