Forhandlingerne omkring en ny politisk arbejdsmiljøaftale kører på sidste rille. Akademikernes formand Lars Qvistgaard peger på, at en særlig beskyttelse af alle arbejdsmiljørepræsentanter mod afskedigelse, bør være en del af aftalen. ”Ellers risikerer vi, at flere arbejdsmiljørepræsentanter trækker sig, og det bliver en udfordring at...

Selvledelse er en stor del af akademikernes arbejdsliv, og Akademikerne har derfor undersøgt, hvilken betydning selvledelse har for det psykiske arbejdsmiljø, stress og en række andre faktorer.   Analysen viser, at selvledelse giver et bedre psykisk arbejdsmiljø, højere produktivitet og bedre balance mellem arbejds- og privatliv, hvis...

Så indstil jer til Arbejdsmiljøprisen 2019.   Akademikernes formand Lars Qvistgaard sidder i dommerkomiteen for arbejdsmiljøprisen og peger på vigtigheden af at hylde det gode arbejdsmijø: "Et godt arbejdsmiljø er helt centralt for både den enkeltes sundhed og velbefindende, men også for arbejdspladsernes bundlinje og mulighed for at...

Formålet er at søge input fra markedet, der kan benyttes som baggrund for udarbejdelse af evt. udbudsmateriale.   Tilmeldingsfristen er nu udløbet. Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har i fællesskab besluttet at udvikle en lederuddannelse for statslige ledere inden for psykisk arbejdsmiljø. I den forbindelse gennemføres en dialog...

Regeringens ekspertudvalg i arbejdsmiljø har netop fremlagt deres anbefalinger. Akademikerne hæfter sig ved, at ekspertudvalget anbefaler lederuddannelser i psykisk arbejdsmiljø og en bekendtgørelse på psykisk arbejdsmiljø, hvilket er afgørende skridt i retning af ligestilling mellem det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø. Væsentligt med opprioritering af det...

Vi skal opprioritere arbejdsmiljøet, har Beskæftigelsesministeren flere gange meldt ud. Alligevel bliver det slet ikke afspejlet i regeringens finanslovsudspil. ”Regeringens finanslovsforslag afspejler på ingen måde de store udfordringer, som vi ser på arbejdsmiljøområdet, særligt på det psykiske arbejdsmiljø. Det er både skuffende og uambitiøst”, siger...

Troels Lund Poulsen efterlyser bud på bedre arbejdsmiljøregler. Akademikerne mener, at bedre regler i forhold til socialt og organisatorisk arbejdsmiljø er det, der skal til, hvis vi skal skabe en klar arbejdsmiljøforbedring ude på arbejdspladserne.   Akademikerne har netop sendt fem forslag til beskæftigelsesministeren, som kan sikre...