Som led i OK13 har Akademikerne og de offentlige arbejdsgivere, Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner, indgået en aftale om introduktionsstillinger til akademikere.   Aftalen henvender sig til ledige akademikere, som har været uden beskæftigelse i et år. Aftalen kombinerer uddannelse med en lavere løn. "En introduktionsstilling kan være...

Den 15. oktober 2013 er næste frist for at søge støtte til udviklingsprojekter for statens medarbejdere og arbejdspladser.   Ved OK13 besluttede CFU og Moderniseringsstyrelsen, at der fortsat skal ydes støtte til udviklingsprojekter på statens arbejdspladser. Støtten administreres gennem Kompetencesekretariatet, tidl. Statens Center for Kompetenceudvikling. Der kan...

Arbejdsmiljørådet kårer Danmarks bedste arbejdsmiljøindsatser   Den 26. november 2013 uddeles Arbejdsmiljøprisen. Prisen gives til virksomheder eller arbejdspladser, der fortjener anerkendelse og hæder for deres arbejdsmiljøindsats, som også kan være inspiration for andre. Medlemmer af Akademikernes medlemsorganisationer opfordres til at indstille egen eller andre akademiker-arbejdspladser, der har gjort...

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksens indsats for at ligestille det psykiske arbejdsmiljø med det fysiske er uambitiøs og der er langt igen for at komme dårligt psykisk arbejdsmiljø til livs, siger Akademikerne, LO og FTF.   Beskæftigelsesministeren har netop præsenteret en ny ordning om arbejdsmiljø-rådgivning i forbindelse med psykisk...

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse lancerer nu de såkaldte seniorpakker til arbejdspladser med under 250 ansatte. Pakkerne skal forbedre seniorernes arbejdsvilkår og sikre, at de kan blive længere på arbejdsmarkedet.   Som led i aftalen om et godt og langt arbejdsliv for alle, ønsker regeringen og Enhedslisten,...

Forandringer på arbejdspladser og inklusion af medarbejdere med nedsat arbejdsevne kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø på mange arbejdspladser.   Akademikerne deltager i et udvalg under Arbejdsmiljørådet, der arbejder med disse emner. Udvalget har netop udsendt en pjece om psykisk arbejdsmiljø under forandringer, "Skab gode forandringer" Pjecen kan hjælpe arbejdsmiljøaktører...

Forandringer er blevet et grundvilkår på vores arbejdspladser. Det handler om alt fra ny organisationsstruktur, nedskæringer og afskedigelser til indførelse af nye it-systemer mv.   Vi ved, at forandringer og de usikkerheder, de kan medføre, ofte sætter det psykiske arbejdsmiljø under pres. Under titlen " Skab gode forandringer" afholder Arbejdsmiljørådet...

Folketinget har vedtaget, at arbejdsmiljøloven nu både omfatter det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det er præciseret i det lovforslag, som Folketinget netop har vedtaget.   For at tydeliggøre at arbejdsmiljøloven både gælder det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, bliver det nu skrevet direkte ind i formålsbestemmelsen. Hidtil har...

Uddannelsesministeriet har inviteret AC til at bidrage til et videngrundlag til brug for inspiration og prioritering af strategiske investeringer i innovation, INNO+. INNO+ er et væsentligt led i regeringens innovationsstrategi, og en lang række eksterne interessenter er inviteret til at bidrage til processen.AC har opfordret...

Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne er uenige om et forslag, der skal ligestille det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Forslaget er for snævert og vil ikke styrke det psykiske arbejdsmiljø reelt, mener AC, LO og FTF og beder beskæftigelsesministeren om hjælp.   AC, LO og FTF vil have beskæftigelsesminister Mette...