Hver tiende akademiker har inden for det sidste halve år været udsat for mobning på deres arbejdsplads, viser en ny undersøgelse fra Akademikerne. Virksomhedernes topledelse skal sætte sig i førersædet og prioritere at investere i at bekæmpe mobning. Det koster alt for dyrt ikke at...

ArbejdsmiljøPrisen uddeles for 10. gang den 26. november 2015 kl. 9.30 – 16.00 på Crowne Plaza i København S. Nominerede og vindere udvælges af en dommerkomité, der består af repræsentanter fra DA, LO, KL, FTF, Lederne og Akademikerne.   ArbejdsmiljøPrisen uddeles til fire vindere inden for kategorierne...

Svækkelse af Arbejdstilsynets mulighed for at sætte effektivt ind over for dårligt arbejdsmiljø er en snubletråd for regeringens vækstønsker.   I finanslovsforslaget lægges der op til at skære markant i Arbejdstilsynets bevilling. Finanslovsforslaget vil betyde, at Arbejdstilsynet i 2017 vil have en bevilling, der er reduceret med...

DEBAT: Stress og dårlig trivsel skal på den politiske dagsorden, skriver Akademikernes formand, Finn R. Larsen, der påpeger, at medarbejdernes trivsel i sidste ende også kommer produktiviteten til gode. Han præsenterer tre forslag til forbedringer. Debatindlægget er bragt i Altinget 16. juni 2015.   Danmark har brug...

Kampen for bedre arbejdsvilkår mellem lønmodtagere og arbejdsgivere er nu rykket helt ind i dagligdagen på de danske arbejdspladser. Alt for mange lider under stress og dårligt arbejdsmiljø, fordi arbejdsgiverne ikke tager det alvorligt nok.   ”Der er sket meget siden lønmodtagerne gik på gaderne 1. maj...

Undersøgelsen er blevet til på baggrund af besvarelser fra 28.000 akademikere. Det er første gang, at det psykiske arbejdsmiljø bliver kortlagt for hele det akademiske arbejdsmarked.   Undersøgelsen er gennemført af Akademikerne i et samarbejde med medlemsorganisationerne: DM (Dansk Magisterforening), Foreningen af Speciallæger (FAS) og Yngre Læger (YL), Djøf,...

Arbejdspladser går glip af store forbedringer i produktivitet, fordi lederne er for ringe til at tage sig af problemer med stress hos medarbejderne. Både regeringen og arbejdspladserne bør sætte problemerne højere på dagsordenen.   Kun ca. hver femte akademiker mener, at deres nærmeste leder er klædt godt...

Stress, mobning og en dårlig worklife balance er ikke kun hårdt og omkostningsfyldt for den medarbejder, der har et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Arbejdspladsen og samfundet som helhed lider også under det, da der er en direkte sammenhæng mellem det psykiske arbejdsmiljø og hvor produktive medarbejderne...