Regeringens forslag om skære i de nyuddannedes dagpenge har ikke opbakning i hverken befolkningen generelt eller blandt deres egne vælgere. Det viser en dugfrisk undersøgelse, foretaget af Kantar Gallup for Akademikerne. Kun hver fjerde dansker mener, at satsen skal sættes ned. Tværtimod mener mere end...

Akademikerne arbejder for at øge regeringens ambitionsniveau på en række forskellige politikområder og har derfor udarbejdet ni forslag til finansloven for 2020.   Forslagene spænder bredt og favner temaer inden for uddannelse, forskning, beskæftigelse, arbejdsmiljø og iværksætteri. Forslagene vil blive præsenteret for de relevante ordførere i løbet...

Akademikerne hilser partnerskaber om fremtidens velfærd velkommen og tager gerne medansvar.   Akademikerne vil gerne bidrage til en sammenhængsreform og pege på initiativer, der kan forbedre den offentlige sektor. ”Der skal skabes et større rum til, at den enkelte leder sammen med sine medarbejdere kan udvikle løsninger, der...

Nye medlemmer til Akademikerne. Konstruktørerne og scenograferne bliver nu optaget i Akademikerne. De faglige organisationer Konstruktørforeningen og Danske Scenografer har besluttet at skifte hovedorganisation til Akademikerne per 1. januar 2019.   ”Vi er glade for at byde velkommen til to nye medlemmer i Akademikerne. Konstruktørforeningen og Danske...

Akademikerne ønsker at styrke rammerne for ledelse i den offentlige sektor på baggrund af Ledelseskommissionens anbefalinger og en ny analyserapport.   ”Det er nødvendigt med fokus på rammerne for ledelse i det offentlige. Offentlige ledere har andre rammer end private ledere.” udtaler Lars Qvistgaard og fortsætter. ”Forandringer er...

DØRS har sat uddannelsesstøtte i de videregående uddannelser på som særligt tema i forårets rapport om dansk økonomi. Vismændene anbefaler, at SU’en på kandidatuddannelserne omlægges til lån. Akademikerne finder analyserne kritisable og mangelfulde; særligt det forhold, at DØRS i sine analyser og anbefalinger mangler et...

En storfusion i fagbevægelsen er en realitet. Akademikerne hilser beslutningen velkommen og ser frem til et fortsat godt samarbejde.   LO og FTF går mod en fusion, som træder i kraft fra den 1. januar 2019. Sammensmeltningen af de to hovedorganisationer er netop blevet besluttet på ekstraordinære...