Ledigheden for dimittender fra de akademiske uddannelser følger et sæsonmønster. Mønstret er overordnet ensartet fra år til år, dog med en vis variation, og med en tendens til, at udsvingene er blevet større omkring et nogenlunde konstant niveau. Hent hele analysenotatet fra Akademikerne...

Ledigheden for nyuddannede, også kaldet dimittendledigheden, er vedvarende til debat. Hidtil har forskellige uddannelsesgrupper været beskrevet særskilt statistisk set, og derfor også diskuteret hver for sig. Her følger en ny analyse, som samlet set belyser ledigheden for alle nyuddannede. Det sker på en konsistent måde,...

Analysen afdækker beskæftigelsen i industrien i perioden 1993-2016, opgjort på forskellige uddannelsesgrupper. Hovedresultaterne i undersøgelsen er: •    Beskæftigelsen i industrien er faldet med 19,4 pct. siden 2009. •    For dem med mindst en lang videregående uddannelse er den i samme periode steget med 27,7 pct. •    7,7 pct., svarende...

Hvert tredje nye job i 2015 blev besat af akademikere. Det selvom akademikere kun udgør 12 pct. af arbejdsstyrken. Især private virksomheder ansætter flere akademikere. 6000 nye AC-jobs er skabt på det private arbejdsmarked i 2015.   Akademikerne myldrer ind i virksomhederne i disse år. Det viser...

Ny undersøgelse fra REG LAB viser, at virksomheder med strategier for at rekruttere og udvikle medarbejdernes kompetencer, lykkes med at skaffe den rette kvalificerede arbejdskraft trods voksende problemer med flaskehalse på arbejdsmarkedet. Succesopskriften bør indgå i trepartsforhandlingerne. Tænketanken REG LAB har i løbet af 2015 og...

Efter lange overvejelser har regeringen nu nedsat den i forliget om et nyt dagpengesystem bebudede arbejdsgruppe, som skal se på dagpengesystemet for selvstændige, honorarlønnede og freelancere.   Arbejdsgruppen nedsættes som et embedsmandsudvalg med en følgegruppe, der består af seks repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. På arbejdstagersiden udpeger LO, FTF...