Nedenfor finder du katalog med TR-kurser for 2015. I kataloget kan du finde beskrivelser, datoer og tilmeldingsblanket. Kursuskatalog for TR-kurser i 2015 Tilmeldingsblanket TR-kurser 2015...

Den fællesakademiske overenskomst på KL-området er netop blevet underskrevet. Fællesoverenskomsten dækker medlemmerne af Arkitektforbundet, BF, Djøf, DKF, PD, DM, DMIF, DP, KS, DDD og JA i perioden 1. april 2013 til 31. marts 2015. De øvrige organisationer med medlemmer ansat i kommunerne har egne overenskomster...

Det er nu slået fast, at frihed med løn på ”barnets første sygedag” kun kan afholdes den dag, som rent faktisk er barnets første sygedag, med mindre barnets sygdom er opstået meget sent den umiddelbart foregående kalenderdag. Det er konsekvensen af en afgørelse i en faglig...

Ny hovedaftale på KL-området er netop blevet underskrevet. Hovedaftalen dækker hovedparten af de AC-organisationer, der har en overenskomst med KL. Parterne aftalte ved OK11, at hovedaftalen skulle redigeres. Der er tale om mindre ændringer af formel karakter, bl.a. som følge af IDA's udmeldelse af AC. Hovedaftalen kan...

På det (amts)kommunale område er der indgået aftale mellem KTO og KL/ARF om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser hhv. aftale mellem KTO og Københavns Kommune om tjenesterejser. Aftalerne kan ses på KTO's hjemmeside.  Mens aftalen med Københavns Kommune i vid udstrækning er parallel til den statslige tjenesterejseaftale,...

Blanketter til anmeldelse af valg/udpegning Repræsentant i hovedudvalget Suppleant i hovedudvalget Repræsentant i koordinationsudvalget Suppleant i koordinationsudvalget Blanketten sendes til kommunen for den pågældende kommune eller region, jf. ovenfor....

En af AC's hovedopgaver som forhandlingsorganisation er at arbejde for at sikre akademikernes løn- og ansættelsesvilkår. Som forhandlingsorganisation udøver AC forhandlingsretten for de kommunalt ansatte medlemmer af medlemsorganisationerne i det omfang, organisationerne har overladt denne til AC. Dette sker bl.a. ved aftale- og overenskomstforhandlinger. Vedr. generelle...

Den fællesakademiske overenskomst på KL-området er netop blevet underskrevet. Fællesoverenskomsten dækker medlemmerne af Arkitektforbundet, BF, Djøf, DKF, PD, DM, DMIF, DP, KS, DDD og JA i perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013. De øvrige organisationer med medlemmer ansat i kommuner har egne overenskomster...