Efter lange overvejelser har regeringen nu nedsat den i forliget om et nyt dagpengesystem bebudede arbejdsgruppe, som skal se på dagpengesystemet for selvstændige, honorarlønnede og freelancere.   Arbejdsgruppen nedsættes som et embedsmandsudvalg med en følgegruppe, der består af seks repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. På arbejdstagersiden udpeger LO, FTF...

Akademikerne ser positivt på det indgåede forlig om supplerende dagpenge, da det sikrer ordningen og giver et positivt incitament til at tage jobs af kortere varighed. Dog mangler fortsat en løsning for selvstændige og det atypiske arbejdsmarked.   Som noget nyt vil ledige få mulighed for at...

Dagpengekommissionens forslag til ændringer af det danske dagpengesystem er et skridt i den rigtige retning mod et dagpengesystem, som er tilpasset virkeligheden på arbejdsmarkedet i dag. Det er dog et stort problem, at der ikke er fundet en løsning for freelancere og selvstændige.   ”Der er mange...

Akademikerne beklager dybt, at Dagpengekommissionen har udskudt området om selvstændige, freelancere, iværksættere og honorarlønnede til en arbejdsgruppe. De atypiske ansættelser er det område i dagpengesystemet, som trænger allermest til at blive opdateret, så de matcher de forhold, som eksisterer på nutidens og i særlig grad...

Hvordan skal de akademiske organisationer hjælpe med at sikre medlemmerne ordentlige vilkår og indkomst på et fremtidigt arbejdsmarked, hvor faste stillinger er på retur? Det spørgsmål var i fokus på Akademikernes netop afholdte arbejdsmarkedskonference.   De akademiske organisationer står foran en stor udfordring. Det akademiske arbejdsmarked ændrer...

Akademikerne konstaterer med tilfredshed, at regeringen har prioriteret en fortsættelse af bevillingen til Akademikerkampagnen i 2016.   De sidste år har flere tusinde mindre virksomheder og nyuddannede fra universiteterne fundet sammen med hjælp fra netværkssamarbejdet Akademikerkampagnen. Regeringens forslag til en ny finanslov viser, at Akademikerkampagnens resultater har...