Flere internationale dimittender fra de danske universiteter skal i beskæftigelse i Danmark, når de er færdige med studierne. Sådan lyder målet fra fem organisationer, som tegner erhvervsliv, universiteter, studerende og fagbevægelse i Partnerskab for fastholdelse af internationale studerende. Partnerskabet barsler nu med 7 overordnede anbefalinger og 29...

En sammenslutning af 10 organisationer, heriblandt Akademikerne, har sendt et brev til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, med en klar opfordring til at etablere en barselsordning for selvstændige. Læs brevet her:   Kære Peter En barselsordning for selvstændige har manglet, siden den blev fjernet af den tidligere regering i 2016....

Lav ledighed i periferien af universitetsbyerne   Ledighedsgraden blandt medlemmerne af de akademiske a-kasser var i august 2019 på 5,7 pct. Ledigheden varierer mellem kommu-ner. Der tegner sig et overordnet billede af en relativt høj ledighed i de store universitetsbyer og en betydeligt lavere ledighed i om-egnen...

Forskellige metoder giver forskellige procentandele   Der findes forskellige måder at opgøre dimittendledigheden på. Hvornår man definerer færdiguddannede som værende dimittender, og hvordan man så i øvrigt estimerer på denne afgrænsning, gør en stor forskel for den ledighedsprocent man beregner for di-mittendledigheden. Det er vigtigt at have...

Danmark skal være foregangsland for digital platformsøkonomi. I dag eksisterer der allerede 142 forskellige typer platformsvirksomheder i Danmark, og i EU bidrager platformsvirksomhederne med ca. 28 mia. euros om året. Det er derfor vigtigt, at vi i Danmark skaber gode rammer for, at platformsøkonomien kan...

Faldende ledighed blandt akademikere   Bruttoledighedsprocenten i fuldtidspersoner er 4,7 pct. i juni måned, hvilket er 0,2 procentpoint lavere end samme måned sidste år, jf. figuren. Dette fald er særligt bemærkelsesværdigt sammenholdt med stigningen i antallet af forsikrede medlemmer. Således er antallet af forsikrede medlemmer steget fra...

 Fortsat faldende ledighed blandt akademikere - Faldende bruttoledighed blandt unge akademikere under 30 år   Bruttoledighedsprocenten i fuldtidspersoner er 4,4 pct. i maj måned, hvilket er 0,3 procentpoint lavere end samme måned sidste år. Bruttoledigheden er uændret sammenlignet med april måned.     Faldende bruttoledighed blandt unge akademikere under 30...

Fortsat faldende ledighed blandt akademikere. - Forskellen i ledighedsprocenten kønnene i mellem formindskes på trods af, at kvinder udgør en stadig større del blandt medlemmerne i de akademiske a-kasser.   Bruttoledighedsprocenten i fuldtidspersoner var 4,4 pct. i april måned, hvilket er 0,3 procentpoint lavere end samme måned...