Forligskredsen bag reform af fleksjob og førtidspension har foretaget en justering af lovgrundlaget for reformen, idet de har præciseret reglerne om ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension. Læs bemærkningerne fra LO, FTF og Akademikerne til de foretagne ændringer.   Læs høringssvaret her...

Forligskredsen bag reformen af førtidspension har aftalt at præcisere reglerne for tilkendelse af førtidspension, så det i praksis bliver tydligere, hvornår en borger kan opnå førtidspension. Borgerne skal ikke nødvendigvis igennem et ressourceforløb først, hvis kommunen ikke kan dokumentere, at deres arbejdsevne kan udvikles. Aftalen...

Regeringens udspil lægger op til mange forandringer i beskæftigelsesindsatsen, som bl.a. sker ved at fjerne mange målgrupper. Via forenkling vil regeringen have den enkelte borger mere i centrum i beskæftigelsesindsatsen. Formand for Akademikerne, Lars Qvistgaard, udtaler: "I opgangstider er det særligt vigtigt, at beskæftigelsesindsatsen har fokus...