Hvordan sikrer vi viden og kompetenceforsyningen til morgendagens vækst lokalt og nationalt i både små og store virksomheder i Danmark? Akademikerne inviterer til en konference med interessante indspark og debatter fra toneangivende politikere og organisationer. Danmark skal leve af viden, innovation og iværksætteri. Morgendagens vækst skabes,...

Efterspørgslen på akademiske kompetencer fortsætter med at vokse. Det fastslår tallene fra Akademikernes nye ledighedsstatistik, som viser, at beskæftigelsen blandt akademikere det seneste år er steget med mere end 10.000 personer. Samtidig er den generelle ledighed faldet og ligger nu på 4,7 pct. Opgørelsen dækker...

I hele Europa er der mangel på kvalificeret arbejdskraft. Derfor er det også fint, at regeringen i sit nye udspil adresserer virksomhedernes udfordring på tværs af landet. Akademikerne kvitterer for anerkendelsen af trainee-ordningernes betydning for dimittendgruppen og for, at landdistriktsvækstpilot-ordningen foreslås forhøjet i 2019.   Akademikerne finder...

Alle borgere med komplekse problemer skal have ret til Én plan i kommunen, men data må ikke sammenkøres uden borgerens samtykke. Én plan vil kun reelt kunne understøtte en helhedsorienteret indsats for den enkelte borger, hvis planer fra sundhedsområdet kommer med, og den koordinerende sagsbehandler...