Regeringens udspil lægger op til mange forandringer i beskæftigelsesindsatsen, som bl.a. sker ved at fjerne mange målgrupper. Via forenkling vil regeringen have den enkelte borger mere i centrum i beskæftigelsesindsatsen. Formand for Akademikerne, Lars Qvistgaard, udtaler: "I opgangstider er det særligt vigtigt, at beskæftigelsesindsatsen har fokus...

Akademikerne deltog tirsdag den 23. maj 2017 ved lanceringen af den syddanske karriereportal, som skal være med til at sikre tilførslen af højtkvalificeret arbejdskraft til Produktionsdanmark. Akademikerne, som repræsenterer mere end 400.000 personer, værdsætter initiativet, der skal adressere regionens arbejdskraftmangel og samtidig udvide jobmulighederne for...

Nu bliver det nemmere for jobsøgende akademikere og mindre virksomheder uden for universitetsbyerne at finde sammen. Innovationsfonden har netop lancereret en ny tilskudsordning, den såkaldte ”landdistriktsvækstpilot”, der giver virksomhederne klingende mønter i hånden, når de ansætter en videreuddannet. Den nye ordning erstatter den tidligere ”videnpilotordning”,...

Efter lange overvejelser har regeringen nu nedsat den i forliget om et nyt dagpengesystem bebudede arbejdsgruppe, som skal se på dagpengesystemet for selvstændige, honorarlønnede og freelancere. Arbejdsgruppen nedsættes som et embedsmandsudvalg med en følgegruppe, der består af seks repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. På arbejdstagersiden udpeger LO, FTF...